Velkommen, Gæst
Brugernavn: Adgangskode: Husk mig
 • Side:
 • 1
 • 2

EMNE:

Virker det at Frede hunner? 31 dec 2019 08:16 #3243

 • 1407
 • 1407's profilbillede Emne forfatter
 • Offline
 • Ny i forum
 • Ny i forum
 • Indlæg: 16
 • Modtagne Tak: 2
Jeg må tilstå at jeg længe har undret mig over fredningen at hunner. Hvis vi tager udgangspunkt i ederfugl,

En ederfugl er monogam så for at have et ynglende på skal der selvfølgelig være en af hver.
I 2014 før fredningen blev der skudt omkring 43000 fugle, hvis fordelingen var 50/50 kunne det have været 21500 ynglende par

Nu bortskyder vi kun hanner, og de nyeste tal er omkring 25000

Hvis man går ud fra at der fra naturens side bliver skabt lige mange af hver, så har vi i stedet for at reducere med 21500 ynglepar, har vi nu reduceret med 25000 ynglepar fordi vi Nu har overflod i hunner istedet for en lige afskydning?

Er der nogen der kan forklare mig hvorfor og hvordan fredning virker?

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Virker det at Frede hunner? 31 dec 2019 11:21 #3244

 • Franchi255
 • Franchi255's profilbillede
 • Offline
 • Junior bruger
 • Junior bruger
 • Indlæg: 21
 • Modtagne Tak: 4
Hej!
Iflg. En undersøgelse,foretaget at Dof. Fra 2012
Var estimatet at kønsfordelingen i bestanden af edderfugl i Østersøen var: 25 hunner ud af 100.
Dvs der er en overvægt af hanner på ca 50 % groft sagt.
Og edderfugle er jo ikke mere monogame end at,hvis en han bliver bortskudt så er der en ny klar.
Effekten er stadig svær at spå om,det er jo stadig relativt nyt tiltag.
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1066
https://www.netnatur.dk/ederfugl-udbyttet-skraber-bunden/

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Virker det at Frede hunner? 31 dec 2019 15:13 #3246

 • 1407
 • 1407's profilbillede Emne forfatter
 • Offline
 • Ny i forum
 • Ny i forum
 • Indlæg: 16
 • Modtagne Tak: 2
Tak for svaret, man kan undres over fordeling, mon hunnerne er udsatte i ruge tiden?

Konklusionen må være at det virker midlertidigt. Men hvis fordelingen kommer ned på 40/60 igen skal man ændre reglerne igen

Det skriver DCE og begrunder denne vurdering med, at den nuværende kønsfordeling med ca. 80 % hanner afspejler et overskud i bestanden, som vil kunne udnyttes jagtligt uden effekt på bestandens reproduktion.

Nedenstående er hentet fra det ene link.

“Ensidig jagt på hanner vil være bæredygtigt så længe andelen af hanner i bestanden ikke kommer under den naturlige fordeling på ca. 60 %. Dette forhold bør derfor følges løbende.”

Jeg stødte på dette i min søgen, også på dette som, begrunder faldet af fugle med mindre brug af gødning i landbruget

Karsten Laursen, seneiorforsker fra Aarhus Universitet fortæller i et interview til DR Bornholm:

– Der er en fantastisk stor sammenhæng mellem mængden af gødning, som landbruget bruger og antallet af ederfugle.

Når landbruget anvender mindre gødning, så udledes der også mindre kvælstof i havet. Dette giver en reduktion i mængden af plankton, som muslingerne lever af, og i sidste ende mindsker det jo antallet af muslinger, og dermed har fuglene ikke længere så stort et fødegrundlag som ellers.


Samme fænomen kan i øvrigt også iagttages i Vadehavet, hvor mange ederfugle nedtop tilbringer vinterperioden.

Man kan så udlede, at tidligere tiders større gødskning måske nærmere har skabt en kunstig stor bestand af ederfuglene.

Nedenstående er citater fra et uddrag af rapporten:
“Vi kan følge denne sammenhæng gennem hele økosystemet fra gødning spredes på markerne over udvaskning af næringsstoffer til havet, hvor næringsmængden påvirker mængden af planteplankton og dermed mængden af blåmuslinger, som igen påvirker ederfuglenes muligheder for at finde føde og dermed deres antal,” fortæller Karsten Laursen.

Ud fra den lange tidsserie viser forskerne, at det øgede forbrug af gødning i årene 1950-1990 fik bestanden af ederfugle til at stige. Da gødningsforbruget stagnerede i midten af 1990’erne og efterfølgende faldt, fulgte ederfuglebestanden efter og blev reduceret til det lavere antal, der ses i dag.

“Ederfuglebestanden har således i en række årtier været begunstiget af et stort forbrug af gødning, og dens nuværende, lavere antal kan derfor betragtes som et mere naturligt niveau,” slutter Karsten Laursen.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Virker det at Frede hunner? 01 jan 2020 13:55 #3247

 • Franchi255
 • Franchi255's profilbillede
 • Offline
 • Junior bruger
 • Junior bruger
 • Indlæg: 21
 • Modtagne Tak: 4
Der er nok ingen tvivl om at fødegrundlaget har afgørende betydning for bestandsudviklingen.
Men jeg tror selv at udviklingen i bestanden af sæler,også kan påvirke bestanden negativt..
da fiskebestanden i Østersøen er decimeret meget og bestanden af sæler,i samme tid er vokset voldsomt. De er rovdyr og spiser det der er.. også ællinger fra edderfugl.
Samtidig er mårhunde også rigt repræsenteret i Østersø området,også de steder hvor edderfugl ruger.
Jeg prøver at få adgang til en publikation fra 2001. Der står noget hvordan bestanden af gråsæl påvirkede edderfugle bestanden i et område i Skotland. Man mente de ændrede fødevalg fordi bestanden af fisk var meget lavt. Men jeg har ikke modtaget afhandlingen endnu..

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Virker det at Frede hunner? 02 jan 2020 05:56 #3250

 • Ras.killing
 • Ras.killing's profilbillede
 • Offline
 • Senior bruger
 • Senior bruger
 • Indlæg: 132
 • Modtagne Tak: 21
Men hvad vil du få ud af at skyde hunnerne, og dermed produktionsapparatet? Som det nævnes er fuglene ikke mere monogame, end at der straks står en håndfuld nye hanner klar, skulle muligheden byde sig.

Jeg syntes dog at dine notater fra DCE er interessante. Som det er nu høster vi af overskuddet af hannerne - jagten har altså ikke indvirkning på bestanden. Nær vi ned på de 60%, som der skrives er den naturlige fordeling, så kunne jeg godt nævne et par instanser, som ville påstå at en titalfredning nu var på sin plads - idet at overskuddet er skudt væk :) så det er da bestemt værd at følge med i!

Den med gødning og kvælstof er altså også lidt en tosidet mønt... i mange fjorde, og f.eks. pt. i Øhavet, er der massivt iltsvind og helt død havbund. Det er bestemt heller ikke noget der er fremmende for vores havfugle!.. og den direkte konsekvens af gødning (kvælstof) der skyldes i havet.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Virker det at Frede hunner? 02 jan 2020 12:50 #3251

 • Fromse
 • Fromse's profilbillede
 • Offline
 • Junior bruger
 • Junior bruger
 • Indlæg: 33
 • Modtagne Tak: 14
Hej
Min klare menig om man bør skyde hunner, er at man bør tilskynde at skyde andrikker fremfor ænder, uanset hvad art det er.
Jeg ved godt at når vi skyder i dagningen og skumringen Ja så er der ikke til at se forskel, men en god regel er skyd den bagerste det er som regel andrik.
Her tænker jeg på hvem der skal levere næste års kuld.
Her med osse sagt at jeg ikke tilskønner man tager chancer bare for kun at skyde andrikker.
God dag Fromse

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Virker det at Frede hunner? 03 jan 2020 20:47 #3254

 • DanielS
 • DanielS's profilbillede
 • Offline
 • Junior bruger
 • Junior bruger
 • Indlæg: 93
 • Modtagne Tak: 7
Undskyld jeg lige smutter lidt fra emnet, men Fromse:

Har du en forklaring på hvorfor andrikken som regel er bagerst, eller er der bare en af naturens små tilfældigheder/luner.

Blev bare lige nysgerrig.

Og så tilbage til emnet. Skal man se upartisk på det, så tænker jeg da også, at det ikke er hensigtsmæssigt at bortskyde rødlistede dyr, hvis der ikke er et overskud. Uanset hvad årsagen til rødlistningen er.

Nu ved jeg ikke om bestanden af hanner er på vej ned, men er det tilfældet burde man måske regulerer, hvor mange der må skydes. Således at man holder bestanden i overskud af hanner, så der bliver ved med at være noget jagtbart. Ellers nærmer vi os jo bare fredningen år for år.

Men det er selvfølgelig svært at se hvordan det skulle kunne gøres og ikke mindst håndhæves i praksis.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Sidste redigering: af DanielS.

Virker det at Frede hunner? 03 jan 2020 23:22 #3257

 • Ras.killing
 • Ras.killing's profilbillede
 • Offline
 • Senior bruger
 • Senior bruger
 • Indlæg: 132
 • Modtagne Tak: 21
DCE skriver om hunner:

Baseret på en bestandsmodel for ederfugle er det vist, at den reducerede afskydning af hunner i 2004 og 2011 i teorien vil medføre, at den overordnede tilbagegang på -6,3 % årligt gennem 1990’erne mindskes til hhv. -3,6 % og -1,6 % efter 2004 og 2011 (Christensen & Hounisen 2014). Samme model forudsiger tilsvarende, at den totale fredning af både gamle og unge hunner indført i 2014 vil medføre, at ynglebestanden fremover vil have en svag positiv vækst på 0,7 % om året.

Indførelse af jagt på ederfuglehunner vil medføre en øget dødelighed. Ud fra de modelbaserede beregninger, som forudsiger en svagt positiv eller stabil vækst i bestanden opnået ved den gennemførte fredning af hunner, vil selv begrænset jagt føre til, at bestandsudviklingen vil blive negativ.


Og om hanner:

Med en jagttid udelukkende på ederfuglehanner fra 1. oktober til 31. januar vurderes det, at den nuværende jagt på ederfugl i Danmark er bæredygtig. Dette begrundes i, at den nuværende kønsfordeling med ca. 80 % hanner afspejler et overskud i bestanden, som vil kunne udnyttes jagtligt uden effekt på bestandens reproduktion. Ensidig jagt på hanner vil være bæredygtigt så længe andelen af hanner i bestanden ikke kommer under den naturlige fordeling på ca. 60 %. Dette forhold bør derfor følges løbende.


Jagten er altså bæredygtig, og bestanden i svag fremgang, så længe der ikke jages hunner.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Virker det at Frede hunner? 04 jan 2020 07:54 #3258

 • Fromse
 • Fromse's profilbillede
 • Offline
 • Junior bruger
 • Junior bruger
 • Indlæg: 33
 • Modtagne Tak: 14
Hej Daniel
Om det er en af naturens luner eller tilfældighed er jeg da svar skyldig.
Da jeg blev oplært i trækjagtens kunst af mine 2 gamle læremester, da fik jeg at vide skyd til den bagerste det er som regel en andrik.
Prøv og lig mærke til hvor andrikkerne er i forhold til hunnerne, så vil du opdage at det er sjælden man ser en andrik forrest.
Knæk og bræk Fromse

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Virker det at Frede hunner? 04 jan 2020 09:39 #3259

 • Torben Raunstrup
 • Torben Raunstrup's profilbillede
 • Offline
 • Ekspert bruger
 • Ekspert bruger
 • Indlæg: 393
 • Modtagne Tak: 97
Andrikker er vel bare som os mænd?

Har man endelig fundet sin udkårne er hun nemmest at holde styr på hvis hun er foran dig ;-)
Men teorien passer, måske ikke 100% men langt hen ad vejen.
Især jo tættere man er på deres parringsssæson.
Gråandrik og edderfugle hannen bliver næsten altid til hunnen tager initiativ.
Det er sgu lidt "synd" for edderfugle hannen da det er ham det går ud over.
Har prøvet flere gange hvor andrikken er lettet uden for skudhold (op til 3 gange) og vendt tilbage fordi hunnen blev liggende.
Jeg lever helt fint med fredningen af hunnerne, det forringer muligvis mit udbytte men absolut ikke min jagtoplevlse.
Det gør faktisk oplevelsen mere interessant at man er nødt til.at holde på skuddet til hannen er 100% fri af hunnen.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Sidste redigering: af Torben Raunstrup.
 • Side:
 • 1
 • 2