Her finder du information, om de jagtbare vadefugle og blishønsDoubeltbekkasin

Common Snipe
Gallinago gallinago

Fugle hvor hurtigheden er i højsæde.

Bekkasinen kan jages på træk, hvor det gælder om, at kende deres trækrutter. F.eks. mellem to øer hvor vandet er lavt eller langs et rørskær. En herlig jagtform, da trækket kan være meget koncentreret og forekomme på alle tiden af dagen.

DoubeltbekkasinBlishøne

Coot
Fulica atra

Blishøne