Her finder du information, om de jagtbare svømmeænder



Gråand

Anas Plathyrhynchos
Mallard
Gräsand
Stokkand

Danmarks mest talrige and og den art der bliver nedlagt flest af om året, fordelt ud over hele landet.
Gråanden kan jages fra opankret pram, kravlepram og sågar også fra motorbåd.
Udbyttet af gråænderne er stort set fordelt over hele året, dog med en lille overvægt først i september

Gråanden er ofte lidt problematisk at få til at slå for lokkere, især på morgentræk hvorimod aftentræk ikke er så vanskeligt.
Det vigtigste er dog at man placere sig, hvor ænderne vil raste. Det vil sige lavt vand når der er tale om trækjagt.
Hvis der er tale om kravlejagt eller motorbådsjagt, ja så kan ænderne godt jages ude på dybere vand.

Gråand

Gråand

Gråand


Krikand

Anas Crecca
Teal
Kricka
Krikkand

Danmarks mindste and, som nedlægges over hele landet, dog nedlægges der flest på de mest lavvandede fjorde.
krikænderne nedlægges primært i september og første halvdel af oktober.
Krikænderne kan jages fra opankret båd og på kravlejagt.

Fra opankret båd skal man være opmærksom på to forhold, enten skal man ligge der hvor ænderne vil raste eller meget præcis hvor ænderne trækker. Hvis man ligger på trækruten og ænderne passere en på 200-300 meters afstand uden at slå for lokkerne, så skal man straks flytte hen på trækruten, for at forøge ens chancer.

Krikand

Krikand

Spidsand

Anas Acuta
Pintail
Stjärtand

En elegant and der gerne slå for lokkerne på trækjagt først på sæsonen. Spidsanden er primært at træffe her landet fra september til midt i november hvilket betyder, de trækker videre sammen med pibeænderne.

Spidsanden trækker ofte alene men også gerne sammen med krikænder og pibeænder hvorfor den jages de samme steder.
De væsentlige mængder af spidsænder forekommer langs den jyske vestkyst.





Spidsand

Pibeand

Anas Penelope
Wigeon
Bläsand

Brunnakken som den også kaldes og når der er tale om jagten på ænderne ude på fjorden og på strandengene så er det bestemt en af de vigtige ænder..

Brunnakken flyver alene eller i flok og det er ikke usædvalig at se flokke på hundrede fugle når trækket er på sit højeste. At få sådan en flok ind til lokkerne sker naturligvis ikke hver dag men det er en oplevelse hver gang.

Trækket af brunnakker starter midt i september og slutter midt i november alt efter hvornår frosten sætter ind.

For at få brunnakken for lokkerne er en af de væsentlige elementer at placere sig rigtigt, hvilket vil sige stedet hvor de kan finde MAD. Ålegræs er en af brunnakkens foretrukne føde emner, så er der brunnakker i nærheden så kan der være en chance.

Pibeand

Pibeand


Skeand

Anas Clypeata
Shoveler
Skedand

Den lidt deforme and, hvis man da skal bedømme den på næbet.

Skeanden er ikke så udbredt men alligevel kan det lade sig gøre at få den på tasken, hvilket oftest vil ske i september måned da den forlader landet temmelig tidligt.

Skeanden søger sin føde på lavt vand og kan i træktiden mødes på fjordene, hvor den gerne slår for lokkerne.

Den største del af bestanden i Danmark findes øst for Storebælt.

Skeand

Atlingand

Anas Querqedula
Garganey
Årta

Den lille and som bestemt ikke tåler kulde, som bevirker at den trækker ud af landet ganske tidligt og samtidig med at Danmark ligger på den nordligste grænse af dens udbredelse.

Atlingand

Knarand

Anas Strepera
Gadwall
Snatterand

Knaranden er den and som vi i kortets tid har haft jagttid på, nemlig kun siden 1994.

Knaranden træffe primært i den sydlige del af landet og bestemt ikke i store tal, men det ser ud til at bestanden vokser ganske langsomt.

Knarand

Knarand