Her finder du information, om de jagtbare DykænderEdderfugl

Somateria Mollissima
Eider
Ejder

Danmarks største and, og meget skudstærk

Kun hannen har jagttid.

Det er den af dykænderne der nedlægges flest af om året i Danmark, primært fra motorbåd. Ud over motorbådsjagt bliver en del også skudt på træk enten for lokkere eller ved at ænderne trækker ind over båden.

Først på sæsonen er det den danske bestand, der jages som visse steder er ganske stor, og her på efter året omkring den første fuldmåne i november kommer det store træk fra nord. Så er der virkelig mange fugle at jage.

Edderfuglene ligger oftest på grundene hvor vanddybden ikke overstiger 10 - 15 meter vand, så brug søkortet, når dagens jagt skal planlægges.

Ederfugl

Ederfugl

Ederfugl

Ederfugl

EderfuglHvinand

Bucephala Clangula
Goldeneye
Knipa

Den lille dykand som kommer fra det høje nord, og som er særdeles interessant at jage, ikke svær som mange hævder, men interessant !
I Danmark optræder hvinanden primært som en trækfugl og de første hvinænder kommer nogle steder sidst i oktober, men ved den første fuldmåne i november kommer der et ganske stort træk fra nord.

Hvinanden skydes primært for lokkere, men der skydes også lidt under kravlejagt.

Når hvinanden jages for lokkere så er det morgenjagten der tæller, her bliver de fleste fugle nedlagt.
Den vigtigste parameter at kende sit revir, altså vide hvor vil de ligge og fourage. Vanddybden hvinænder ligger på kan variere fra ja næsten nul til fem meter, men typisk på ca. halvanden meter vand.
Til hvinænderne skal der bruges ca. 25 lokkeænder, og det skal helst være rigtige hvinandelokkere.

Hvinand

Hvinand

HvinandSortand

Melanitta Nigra
Common Scoter
Sjöorre

Den sorte and med det flyvske sind. Denne and er meget lunefuld, den ene dag er den relativ nem at komme på skudhold af og den næste dag .... nej. Sortanden kan nedlægges for lokkeænder og på motorbådsjagt.

Fra motorbåd kan den jages ved at der sejles til den når den ligger på vandet, men også når den flyver. Flyver der sortænder rund i området så vink med et mørkt stykke stof, og der er en god chance for at den kommer på skudhold.

Når man på afstand ser en flok sortænder ligge på vandet, er et godt kendetegn at de ofte ligger i en tæt flok.

Sortand

Sortand

SortandFløjlsand

Melanitta Fusca
Velvet Scoter
Svärta

Ingen jagttid.

Føljlsanden minder meget om sortanden, men træffes generelt oftere længere fra kysten.

Den kan jages på samme måde som sortanden, dog falder den ikke for tricket med at vinke ad den.

Fløjelsand

Fløjelsand

Havlit

Clangula Hyemalis
Long-tailed duck
Alfågel

Ingen jagttid.

Den lille specielle and der aldrig kan ligge stille. Havlitten er en af vore specielle dykænder, oftest holde den til langt fra land men kan også være at træffe under land og i vore fjorde.

Havlitten ligger sjældent stille ret længe af gangen, hvorfor man ofte ser dem "springe" rundt. Ligger lidt flyver lidt, ligger lidt flyver lidt.
Havlitten kan jages for lokkere og fra motorbåd. Sejler du til dem plejer de at holde ganske hårdt, men pas på når de letter så går det stærkt. Flyver de rundt, så prøv at gøre som sort ænderne, vink med huen og deres nysgerrighed kommer på en svær prøve.

Havlitten kommer oftest sent til landet, hvilket vil sige omkring december.

Havlit

HavlitTroldand

Aythya Fuligua
Tufted Duck
Vigg

Den lille dykand som ikke er så aktiv om dagen, da en stor del af dens føde søges om natten, men alligevel et muligt jagtobjekt da den kan jages på samme måde som hvinænderne.

Troldanden træffes primært i det østlige Danmark og ofte i ferskvand.

Troldand

Troldand

TroldandTaffeland

Aythya Ferina
Pochard
Brunand

Ingen jagttid.

Dykanden som man skal tage sig i agt for i september måned, da den godt kan minde lidt om pibeanden når det er halvmørkt.

Taffelanden forekommer ikke i så stort et antal i Danmark og primært på søer, men det kan godt lade sig gøre at få den for skud. Den slå fint for lokkeænder og det gælde både dykænder og svømmeænder.

TaffelandBjergand

Aythya Marlia
Scaup
Bergand

"Flokdyret" er et godt navn til bjerganden, da den ofte træffes i meget store flokke, som ikke er særlig aktive om dagen hvorfor den kan være svær at have med at gøre.

På trods af dette træffe bjerganden dog af og til på morgentræk, hvor den gerne slår for lokkerne.

Bjergand

Bjergand