Ideer til test af skudbillede og haglstørrelser


Alle ved Inden der gåes på jagt med en riffel eller skiftet ammunition til riflen, ja så skydes den ind.
Det samme gælder haglgeværet. Hvor sætter jagtgevær skuddet i forhold til sigtepunktet, hvordan ser skudbilledet ud på papir, med de patroner der benyttes. Er vigtige observationer i begrænsningen af anskydninger.

Det kan for mange være en udfordring at, finde et sted hvor man kan få lov til at testskyde.
Har man noget jagt et sted, ja så er det et oplagt sted at testskyde.
Det kunne være jagtforeningen, ville lave et fælles arrangement. Tag det evt. op på generalforsamlingen.
Findes der en grusgrav eller lignende i nærheden, kunne man henvende sig der og spørge. Forsøge evt. at lave en aftale med en landmand i nærheden. Man kender ikke svaret, før man har spurgt.
Huske at være opmærksom på ”kuglefang”. Tænk over hvad du har som baggrund.


En tommelfinger regel. Sikkerhedsafstanden for hagl, er diameteren på haglet x 100 meter. Det vil sige at, et hagl nr. 3 (diameter 3,5 mm) sikkerhedsafstand ≈ 350 meter. Størrelse 1 hagl er 4 mm ≈ 400 meter.


På skudbillederne her under er det tydeligt, hvor vigtigt det er at, teste sine patroner på skive. Om det nu også er så god en patron, jeg skyder med i det gevær og eller choke jeg anvender.

Patronen der er vist en skudtest af, er den populære og hurtige patron fra Kent. 12/76, 28 gram hagl, størrelse 4, med en hastighed på 500 m/s. Den er testet på 25 og 35 meters afstand med en 1/2 standart choke til en Beretta exstrema halvautomater.

Hvad der for mig er bemærkelsesværdig. Hvor meget et skudbillede kan forringes, bare 10 meter længere ude.
Den halgprocent man kan se på skudbilledet på 25 meters afstand, er hvad jeg ville mindst ville forvente, men på 35 meters afstand.
Det billede man ser på 35 meters afstand er med en haglprocent på kun 34, særdeles ringe og noget jeg aldrig ville bruge på jagt. Vælges de hurtige patroner med hastigheder på over 480 m/s. Ja så ville jeg tænker mig godt om. Det kan se rigtig dårligt ud, som det gør på billederne her under.


Test af skudbillede

Test af skudbillede

Test af skudbillede

Her ses den plade jeg bruger, det kan dog gøres mere enkelt med feks. en Europalle.


Ny og enkel test metode til stålhagl, baseret på praktisk jagt.

Danmarks Jægerforbund har i Jæger 2003 Nr. 6/7. Lavet en artikel om det at testskyde sine patroner for skudbilledet. Her beskrives lige ledes, Oberfell & Thompson metoden.


Danmarks Jægerforbund har søgt efter en anden test metode, som er baseret på praktisk jagt og en noget mere enkel metode.
I denne søgen er et samarbejde med amerikaneren Tom Roster (CONCEP) opstået.
Tom stod i spidsen for CONCEP (Cooperative North Amarican Shotgunning Education Program).
Tom har udviklet en metode til prøveskydning, som bygger på forskning af vildt nedlagt på praktisk jagt, med ikke giftige hagl.(stål, wolfram og bismut)


I gennem flere år har Tom opbygget en stor vidensbank, om ikke giftige hagls dræber evne.
Der er nedlagt ikke færre end 16.000 ænder og gæs, 225 kalkuner og 600 fasaner, hvor skudafstanden er målt med afstandsmåler. Herefter er vildtet obduceret og røntgen fotograferet for at finde dødsårsagen.


Der ud over har Tom testet 75.000 bly, stål, wolfram og Bismutpatroner for at, finde frem til hvilke patroner der er bedst og mest effektive, til en given jagtform.


Tom Roster har lavet denne film, som viser hans forskning: Field Testing Steel Shot (1980)Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med Tom og hans testresultater med praktiskjagt, udarbejdet en metode til at skudteste sine patroner.


På 35 eller 40 meters afstand, ja så kan det altså være svært at ramme et stillestående mål helt rigtig hver gang. Derfor er det en god ide, at tage et bord, skydepude eller en skydestok med.
Ærgerligt at bruge patroner, papir, tid og så ikke sætte hele haglsværmen på skiven.


Der testes på en skive på ca. 135 cm X 135 cm.
I det lokale byggemarked kan der til få penge, købes en rulle afdækningspapir, som er glimrende til at teste på.


Der skydes 3 skud med hvert løb eller choke.

Det er en betingelse at haglpatronen, har en højre hastighed en 400 m/s. (Lovgivningens krav til hastighed for en stål haglpatron til jagt i Danmark)

Afstanden er 10 meter længere ude, end den afstand man normalt skyder vildtet på.
Den anbefalede maks skudafstand til gås er 25 meter, her tester man så på 35 meters afstand for at, opretholde en god margin i forhold til dækningen i skudbilledet.

Sættes der et godt skudbillede 10 meter for langt ude (35 meter), ja så er det også godt eller bedre på 25 meters afstand.

Et godt skudbillede kan forringes meget, på 10 meters længere afstand.


Når der er skudt på skiven, afmærkes nu en cirkel (75 cm i diameter), hvor man har flest mulige hagl, inden for cirklen. Så tælles haglene inden for cirklen.

Til afmærkning har jeg tilrettet en træliste, med en skrue i den ene ende, som lige går igennem listen og lavet et hul 37,5 cm fra skruen. Her har jeg boret et hul, så en sprittus kan komme igennem.
Det er nu meget nemt og hurtigt at, lave en cirkel på 75 cm i diameter.


Test af skudbillede

Tom har udviklet en tabel, hvor man kan aflæse de anbefalede haglstørrelser, ladning og haglantal.


Ud fra denne tabel har Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Tom, lavet en fordansket tabel, ud fra de danske anbefalede skudafstande og tilladte haglstørrelser.


Her tjekkes og sammenlignes, med de resultater der er fremkommet, ved sine egne skudbilleder.Ligger de inden for eller der er flere hagl end i de viste tal i tabellen, ja så er skudbilledet godt og effektivt i forhold til dræberevne på den vildtart og jagtform man udøver.


I tabelen kan man se at, ved jagt på store ænder over lokkere eller på træk, ja så er den mest effektive skudafstand, 15 til 30 meter, med hagl størrelse 2 – 6 haglladningen er på 21 til 28 gram, vigtigst af alt der skal mindst være 85 – 90 hagl i 75 cm cirklen.


Hvad testen ikke tager højde for er dækningen, altså om haglene sider jævnt fordelt og ikke sider i klatter, med store områder hvor der ikke er hagl eller mange randhagl.


Det kan man selvfølgelig selv se og tage med i sin vurdering af resultatet.


Test af skudbillede

Til skemaet her over, har jeg svært ved de små ladninger som abefales, hvor jeg mangler 32 grams ladningen i de fleste tilfælde og 34-36 grams ladninger med de store hagl som nummer 2 og 1. Med de større ladninger vil det give bedre dækning.

Til gæs over lokkefugle siger skemaet 28-32 grams ladninger størrelse 1 og 2. En 28 gram patron størrelse 1 indeholder 95 halg. Med en 1/2 choke, kan man forvente at 60% af haglene sidder inden for 75 cm cirklen. Det giver ca. 57 hagl. Der er for lidt dækning til den jagtform i følge selv samme skema.


Personligt bruger jeg ikke hagl til jagt, som er mindre end størrelse 4, og ikke under 30 gram hagl i patronen.
Hastigheden på det patroner lader, har hastigeder i mellem 450 - 485 m/s.


Jeg kan ikke få tilfredsstilende skudbilleder med højere hastigheder end de 485 m/s, i de geværer og choke jeg har til rådighed.

På skudbilledet her under er der, 112 hagl størrelse 2, i 75 cm cirklen. Det er en 12/70


Har testet en(genladet) patron med 33,5 gram stålhagl, størrelse 2, der er testet på 35 meters afstand med ¾ choke. Hastigheden er ca. 450 m/s. Skudbilledet ses her under.

Ser man på det resultat, ja så er den ifølge tabellen egnet til:


  • Gåsejagt over lokkere,
  • Store ænder over lokkere eller på træk,
  • Fasan og trampejagt,
  • Motorbådsjagt på Edderfugle.
Test af skudbillede

Testafstand 35 meter. 12/70, 33,5 gram, # 2, 3/4 standard choke, 450 m/s V2, haglprocent i cirkel 82,4 %

Det er en rigtig god ting at gøre sig nogle notater på papiret om patronen, gevær, choke og testafstand. Ellers kan man ikke huske det, på et senere tidspunkt.
Det er en god ting at fotografere sine skudbilleder, så kan man bare smide dyngen af papirstykker ud.
Det er rart at kunne studere dem senere, i ro og mag ved computeren.


Test af skudbillede

Testafstand 35 meter. 12/76, 36 gram, # 1, 3/4 standard choke, 470 m/s V2, haglprocent i cirkel 82,4 %


Test af skudbillede

Testafstand 35 meter. 12/70, 33 gram, # 3, 3/4 standard choke, 450 m/s V2, haglprocent i cirkel 80.5 %


Test af skudbillede

Testafstand 35 meter. 12/70, 33,5 gram, # 4, 3/4 standard choke, 450 m/s V2, haglprocent i cirkel 82 %
En ganske god patron til affangning af en dykkende fugl. Da der er en god dækning selv på 35 meters afstand.


Skudbilledet her over er lige ledes en (genladt) patron, denne gang med hagl størrelse 4. 12/70 33,5 gram hagl, en hastighed på 450 m/s og en 3/4 choke.
Det er tydeligt at der er betydelig flere hagl i denne patron end i størrelse 2.
Skudafstanden er 35 meter og det kan altid vurderes om der er for mange hagl, vildtet skal jo ikke ødelægges. Skudbilledet vil jo være noget tættere, på 20 meters afstand.
Så er man på et aftentræk efter grå- og krikænder, ja så vil en mere åben choke være at foretrække. En kravlejæger der skyder første skud på vandet, har brug for en rigtig god dækning, i det en and der ligger på vandet udgør et forholdsvis lille mål. Så kunne denne patron være effektiv.


Jeg syntes det er rart at kende haglprocenten i 75 cm cirklen. Det kræver at, jeg også ved hvor mange hagl der er i alt i patronen. (antal hagl i cirklen x 100), divideret med antal hagl i patronen = haglprocenten i cirklen.


I forummet, kan der ses nogle minitest af købepatroner, hvad indeholder de og hvad er hastigheden i forhold til det forhandleren lover.

Link til minitest i forummet.


Antal Stålhagl pr. vægt

Hvor mange stålhagl er der i de forskellige ladninger. Tallene her under er talt op, ud fra de hagl jeg har. Men giver et godt billede af hvad der ca. er.


Haglstørrelse 1 vægt i gram Antal hagl
# 1 28 gram 95 hagl
# 1 30 gram 102 hagl
# 1 32 gram 109 hagl
# 1 34 gram 116 hagl
# 1 36 gram 125 hagl
Haglstørrelse 2 vægt i gram Antal hagl
# 2 28 gram 113 hagl
# 2 30 gram 121 hagl
# 2 32 gram 129 hagl
# 2 34 gram 138 hagl
# 2 36 gram 145 hagl
Haglstørrelse 3 vægt i gram Antal hagl
# 3 28 gram 144 hagl
# 3 30 gram 154 hagl
# 3 32 gram 165 hagl
# 3 34 gram 175 hagl
# 3 36 gram 186 hagl
Haglstørrelse 4 vægt i gram Antal hagl
# 4 28 gram 204 hagl
# 4 30 gram 219 hagl
# 4 32 gram 234 hagl
# 4 34 gram 248 hagl
# 4 36 gram 263 hagl

I tidligere nævnte artikel fra Huntes Magazine, ses en ca. tabel over hvad de enkelte chok-størrelsers normalt levere i haglprocent. Vel vidende, det er ret normalt at det kan afvige her fra.


Borring Haglprocent
Forbedret cylinder 40 %
Kvart, 1/4 50 %
Halv, 1/2 60 %
Trekvart, 3/4 65 %
Full, 1/1 70 %

I Danmark er maks hagl-diameteren vi må bruge til jagt. 4 mm uanset vægtfylden.


Tom Roster`s originale tabel for ikke giftige hagl (Stålhagl og Hevi-shot)


Test af skudbillede

Ser man på Tom`s originale tabel, ja så er de hagl størrelser med bedste resultater i stål til gæs, ikke lovlige i Danmark, de er for store.


Ud fra dette, ja så burde vi ikke skyde til gæs med mindre hagl end # 1.
Selvfølgelig har skudafstanden stor betydning, de gange hvor afstands bedømmelsen svigter... så er det at der skal være energi nok i haglene til at nedlægge en gås.


Det er der så ikke i størrelse 3 eller 4 uanset om det er med 500 m/s og eller kaliber 12/89 med 40 gram hagl i nævnte størrelser.
Her vil #1 være det absolutte bedste valg, og med en 32 grams #1 er der dækning nok til at nedlægge en gås på +max anbefalede afstande.


Det aller vigtigste er selvkontrollen, lad være med at tage chancer heller ikke når frustrationen bliver stor, når der er oplevet mange gæs lige uden for skudhold.


God fornøjelse med testningen. Det er faktisk rigtig spændende og giver en god fornemmelse, når man ved man har testet og fundet den rigtige ammunition til sit gevær og den jagtform skal på.


Af: Carsten Holm ClausenHaglstørrelsers effektive rækkevide

Dan Sørensen (DRS) har lavet denne artikel om haglstørrelses effektive rækkevide.


Dan har brugt et ballistisk regneprogram for stålhagl: KPY Shotshell Ballistics


I USA har man defineret nogle krav om, hvordan man udregner et hagls effektive rækkevidde.
Anslagsenergien skal være mindst på 2,7 joule til ænder og 5,4 joule til gæs,Samtidig med at haglet anslags hastighed skal mindst være 185 m/s.


Tidligere var man tilfreds med 175m/s, men det har de fundet ud af at det var for lidt.Ang. små hagl-str. til ænder (str. 5-6) og til gæs (str.3-4-5)


Vil disse størrelser tit have nogle længder effektiv rækkevidde end opgivet, det skyldes hagl-tætheden, som der tit vil give træffer i hoved og hals, her er 1 eller 2 hagl nok til af fælde fuglen.


Ellers er udregninger baseret på 3-5 træffer i kroppen, som der kan trænge ind og ramme vitale organer.


I mine udregninger har jeg brugt 185m/s i anslags hastighed, og 3 joule til ænder / fasaner. Og 6 joule til gæs/edderfugle.Her er den maximale effektive rækkevidde til ænder, fra pibeænder og op til gråænder størrelse, udregnet ud fra 185m/s i anslags hastighed, og 3 joule i anslagsenergien.


Haglstørrelser US Stål

Ved 1/m 1 2 3 4 5 6
400 m/s 48 45 42 34 25 18
425 m/s 51 48 45 36 27 19
450 m/s 53 50 47 38 29 21
475 m/s 55 52 49 40 31 22
500 m/s 57 54 50 41 32 24
525 m/s 58 54 51 42 33 24
550 m/s 59 55 51 42 33 25

Her er den maximale effektive rækkevidde til gæs og edderfugle, udregnet ud fra 185m/s i anslags hastighed og 6 joule i anslagsenergien.


Haglstørrelser US Stål

Ved 1/m BB 0B 01 02 03 04 05
400 m/s 54 48 39 30 22 15 10
425 m/s 57 48 42 33 25 15 10
450 m/s 59 54 44 35 27 20 14
475 m/s 62 56 46 37 29 21 15
500 m/s 64 58 48 39 31 23 17
525 m/s 65 62 49 40 31 24 17
550 m/s 66 60 50 40 32 24 17


Her har jeg været ved at regne på forskellige haglmateriale, for at kunne sammenligne deres maximale effektive rækkevidde.


Der er Stål, Bismuth og Kent tungsten.
Som udgangs punkt er der brugt en hastighed på 400 m/s v1. Og igen bruger jeg i mine udregninger 185m/s i anslags hastighed.3 joule til ænder /fasaner og 6 joule til gæs/edderfugle, for at finde den maximale effektive rækkevidde.


Stålhagl

7,8 cm3 Ænder Gæs
Størrelse 4 34 15
Størrelse 2 45 30


For Bismuth

9,8 cm3 Ænder Gæs
Størrelse 4 47 25
Størrelse 2 54 45


For Kent Tungsten

10,8 cm3 Ænder Gæs
Størrelse 4 51 29
Størrelse 2 59 52


Af: Dan Sørensen