Trækjagt med pram og lokkefugle


Trækjagt på svømmeænder


svømmeænder

Grafik af: Claus Lind Christensen


Til svømmeandejagten på åbent vand, anvendes denne formation til jagten på svømmeænder. Her skal man helst have forskellige arter og så er det vigtigt at de enkelte arter ligger sammen. Og gerne så mange lokkefugle man kan have med.
Krikænderne ligger som regel tættest på prammen og derefter pibeænderne og gråænderne lidt spredt.

Afstanden til de yderste lokkere er ca. 25 meter, på den måde vil der kunne skydes til ænder som lander lige uden for lokkerne. Ideen med at lave en V formation er at få ænderne til at lande her, da man i V´et har den bedste skudvinkel og får ænderne tættere på.
Det er vigtigt, at kende afstanden til det sted hvor ænderne vil lande og til de yderste lokkere. Det hjælper meget i forhold til at bedømme skud afstanden.


svømmeænder lokkefugle

Foto af: Carsten Holm Clausen


Til svømmeandejagten tæt på land kan der med fordel anvendes færre lokkefugle. De ligges i mindre grupper og så naturligt som muligt og artsvis. Når jeg ligger tæt på land med prammen, sløre jeg den med mit tobisnet og materialer fra stedet.


svømmeænder lokkefugle

Foto af: Carsten Holm Clausen


svømmeænder

Grafik af: Claus Lind Christensen


Er man to jægere afsted og ligger sammen over samme lokkeflok, udvider man V fomationen lidt og ligger prammene med 5-10 meters afstand.


Filmet af: Carsten Holm Clausen

Her to mand over samme svømmeande lokkefugle, set fra prammens side.


Trækjagt på dykænder


Dykeænder


Denne formation kan anvendes når det er jagten, på dykænder det drejer sig om. Afstanden til de yderste lokkere må maksimalt være 25 m. da ænderne ofte vil lande blandt de yderste lokkere.
Er de så ikke uden for skudhold ? Nej - for det meste ikke, da ænderne blot sætter farten op når du rejser dig i prammen, og på den måde kommer de lidt tættere på.

Dykændrne er ikke så mistroiske og kan være nemmere at have med at gøre, lokkefuglene kan oftes bindes op i striber med 3 til 6 lokkefugle på et lod. Det lætter arbejdet med at ligge dem ud og tage dem ind igen.


Til jagten på Hvinænder og Ederfugle, har jeg lokkefuglene på striber. Efter samme princip og teknik. Der er 8 meter line fra lod til første lokkeand og ca. 1,8 meter i mellem hver lokkeand. der er 6 lokkefugle på hver stribe. Det er ofte på 3 til 5 meter vand jeg jager dykænder.

Jeg har et ankertov på godt 30 meter, med et anker i hver ende. på midten er der monteret to flydere og en lokkeand i en 0,5 meter snor. Er de to flyder nødvendig, nej egentlig ikke.

Det første jeg gør er at smide det anker som skal være bagers i min opstilling i vandet, efter det kommer alt ankertovet. Det foreste anker har jeg i mellem benene i prammen. Dermed kan jeg ikke drive længere væk end længden på tovet er. Når lokkefuglene skal i vandet foregår det sådan. en stribe lokkere findes frem, og starter med den sidste and på en stribe. Vikler linen af og sætter den i vandet, dette fortætter jeg med til jeg har lodet i hånden. Det ligger jeg i mellem benene, og ror striben ud hvor den skal ligge.

Her er det så de yderste striber der først lægges ud, så har jeg rammen for hvor fuglene skal ligge og jeg skal ikke ro igennem dem med de næste striber. Ankertovet er vigtig her, da det bliver brugt som målesnor for hvor langt jeg har ud til den lokkeand der ligger længst væk. De næste striber bliver lagt ud efter samme princip, og roes ud til den før udlagte stribe med 1,5 til 2 meter i mellem og lidt forskudt.

Jeg ligger så i ankertovet som kan ses på den simple tegning her under. Når der skal pakkes sammen, tager jeg det bagerste anker op og har det i mellem benene. Igen gør tovet nu at jeg ikke kan drive længere væk end toet er. Starter nu med de inderste lokkefugle, og starte med den sidste and i striben og vikler liner op og fiksre med ellastikken. Pakker striben i prammen og ror ud henter næste stribe. Med det ene anker i mellem benene kan jeg bare drive i ankertovet og bruge begge hænder, uden at drive for langt væk imens en stribe pakkes sammen.

På den simple tegning her under er ankertovet, lidt for kort tegnet, det foreste anker vil typisk ligge ude i landingsbanen.


Dykeænder

Grafik af: Carsten Holm Clausen


Dykænder

Foto af: Carsten Holm Clausen


svømmeænder

Grafik af: Claus Lind Christensen


Er man to jægere afsted og ligger sammen over samme lokkeflok, Her vil det være en fordel at ligge med 10 til 20 meters afstand. Der laves to V formationer, en ud for hver jæger


Har filmet ud over mine lokkere fra prammen, i et par forskellige situationer. Den første er jeg alene afsted på jagt efter svømmeænder og gæs. Den anden er vi to mand afsted og ligger sammen over en flok lokkefugle. jagten er efter edderfugl på åbent vand. Det kan måske give et lille overblik selvom det er to korte klip.

Filmet af: Carsten Holm Clausen