Trækjagt med pram og lokkefugle


Trækjagt på svømmeænder


svømmeænder

Grafik af: Claus Lind Christensen


Til svømmeandejagten på åbent vand, anvendes denne formation til jagten på svømmeænder. Her skal man helst have forskellige arter og så er det vigtigt at de enkelte arter ligger sammen. Og gerne så mange lokkefugle man kan have med.
Krikænderne ligger som regel tættest på prammen og derefter pibeænderne og gråænderne lidt spredt.

Afstanden til de yderste lokkere er ca. 25 meter, på den måde vil der kunne skydes til ænder som lander lige uden for lokkerne. Ideen med at lave en V formation er at få ænderne til at lande her, da man i V´et har den bedste skudvinkel og får ænderne tættere på.
Det er vigtigt, at kende afstanden til det sted hvor ænderne vil lande og til de yderste lokkere. Det hjælper meget i forhold til at bedømme skud afstanden.


svømmeænder lokkefugle

Foto af: Carsten Holm Clausen


Til svømmeandejagten tæt på land kan der med fordel anvendes færre lokkefugle. De ligges i mindre grupper og så naturligt som muligt og artsvis. Når jeg ligger tæt på land med prammen, sløre jeg den med mit tobisnet og materialer fra stedet.


svømmeænder lokkefugle

Foto af: Carsten Holm Clausen


svømmeænder

Grafik af: Claus Lind Christensen


Er man to jægere afsted og ligger sammen over samme lokkeflok, udvider man V fomationen lidt og ligger prammene med 5-10 meters afstand.


Filmet af: Carsten Holm Clausen

Her to mand over samme svømmeande lokkefugle, set fra prammens side.


Trækjagt på dykænder


Dykeænder


Denne formation kan anvendes når det er jagten, på dykænder det drejer sig om. Afstanden til de yderste lokkere må maksimalt være 25 m. da ænderne ofte vil lande blandt de yderste lokkere.
Er de så ikke uden for skudhold ? Nej - for det meste ikke, da ænderne blot sætter farten op når du rejser dig i prammen, og på den måde kommer de lidt tættere på.

Dykændrne er ikke så mistroiske og kan være nemmere at have med at gøre, lokkefuglene kan oftes bindes op i striber med 3 til 6 lokkefugle på et lod. Det lætter arbejdet med at ligge dem ud og tage dem ind igen.


Dykænder

Foto af: Carsten Holm Clausen


svømmeænder

Grafik af: Claus Lind Christensen


Er man to jægere afsted og ligger sammen over samme lokkeflok, Her vil det være en fordel at ligge med 10 til 20 meters afstand. Der laves to V formationer, en ud for hver jæger


Har filmet ud over mine lokkere fra prammen, i et par forskellige situationer. Den første er jeg alene afsted på jagt efter svømmeænder og gæs. Den anden er vi to mand afsted og ligger sammen over en flok lokkefugle. jagten er efter edderfugl på åbent vand. Det kan måske give et lille overblik selvom det er to korte klip.

Filmet af: Carsten Holm Clausen