Kravlejagt er strandjægerens pyrch


Kravlejagt

Grafik af: Claus Lind Christensen


Kravlejagten er som motorbådsjagten opsøgende jagt, i alle tilfælde gælder det for jægeren om at snige sig ind på skudhold af fuglene.

Grundlæggende kan kravlejagt udføres på to måder:
Hvor man placere lokkefugle i mindre grupper, rundt omkring og ligger sig selv lidt i skjul.
Opsøgende jagt ved at "kravle" rundt i et større terræn og på den måde at, opsøge fugle der opserveres.

Når der anvendes lokkere, sker det ved at lokkerne placeres 2-400 meter fra prammen, som placeres i skjul ved sten, land eller liggende. Når fuglene så har slået sig ned ved lokkerne og er faldet til ro, kravles der til dem for at få dem på skudhold.

Ved opsøgende kravlejagt, er princippet noget mere enkelt, men kræver flere kræfter og kendskab til terrænet. Her stages/roes der rundt i området, for at opsøge rastende fugle hvor der kan kravles til disse når de er spottet.
En kikkert er et rgitg godt værktøj til kravlejagten.


En god film med flere gode situationer fra kravlejagten.

Filmet af: Bjarke SkipperAf: Claus Lind Christensen og Carsten Holm Clausen