Iskant og havd så?

Hvad er is i jagtlovens forstand?


Der spørges ofte om, hvordan reglerne om jagt på fiskeriterritoriet i forbindelse med is skal tolkes.


I bekendtgørelsen om jagtmåder og jagtredskaber står der i § 7, stk 1, at:


§7. På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt:


1. fra is,

2. og inden for en afstand af 100 m fra iskant.


Den første del af paragraffen er let at forstå, idet den selvfølgelig blot siger, at man ikke må befinde sig på isen i forbindelse med jagt på fiskeriterritoriet.

Den anden del er derimod langt vanskeligere, idet det ikke er klart beskrevet, hvordan reglen skal tolkes i praksis, og spørgsmålet falder således ind i et gråzoneområde i jagtlovgivningen.


Der kan derfor heller ikke - som det ofte ønskes – hverken fra Skov- og Naturstyrelsen, som administrerer bekendtgørelsen, eller fra undertegnede gives et klart og éntydigt svar på, hvad man må. I en konkret situation vil det derfor være en dommer, som skal vurdere, om der i den pågældende situation er sket en overtrædelse af reglerne.


Spørgsmålet er, hvor meget is, der skal til, før det udløser den 100 m jagtfrie zone langs iskanten?


Der har – mig bekendt – endnu ikke været sager ved domstolene, der afklarer spørgsmålet, men siden reglerne om jagt ved is trådte i kraft i 1994, har tolkningen hos de administrerende myndigheder været, at al fast sammenfrosset is, uanset tykkelsen, udløser den jagtfrie zone, mens grødis, tallerkenflage, drivende isskosser o.l. ikke gør det.


Det betyder, at blot en smal stribe af fast is langs bredden udløser den 100 m jagtfrie zone selvom der i øvrigt er åbent vand så langt øjet rækker. Så selvom hensigten med reglerne om jagt ved is hele tiden har været, at man vil undgå uetisk jagt i små våger, når vintersituationen presser fuglene, får de altså den bivirkning, at man også ved jagt ved åbent vand skal 100 m væk fra isen.


Omvendt er der ikke noget (juridisk!) i vejen for at jagt midt i en lukket våge, blot den er mere end 200 m i diameter (men det kan meget let være, at det er moralsk angribeligt!).


Bemærk i øvrigt, at reglerne om jagt ved is ikke gælder for ræv (§7, stk. 2), og heller ikke gælder for jagt på ferske vande.


Som man ser, er det ikke nogen let sag at besvare spørgsmålene om jagt ved is, og som nævnt ovenfor vil det i sidste ende kun være en dommer, som kan afgøre, om der i en konkret situation er tale om en overtrædelse af reglerne


Niels Henrik Simonsen - 2004

Strandjagtkonsulent

Danmarks Jægerforbund

.