Hvor må jeg jage


I jagtloven, Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, står der i kapitel 3 og 4 grundregelerne om jagt på fiskeriterritoriet og om jagt fra båd. Det er godt lige at læse den.

Link til Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, klik her


Inden man kan gå på jagt i et givet område, er det nødvendigt, at man afklarer om der er restrektioner i området, hvilket kan være en temmelig svær opgave.

Herunder findes der råd om, hvordan man kan få afklaret om der er restrektioner i netop det område hvor man ønsker at jage.


Se Miljø- og Fødevareministeriet hjemmeside som viser, Klik her De begrænsninger kan være flere ting som kan ses her under.

  • Jagtfri Byzoner (500 meter)
  • Jagtfrie Sommerhuszoner (100 meter)
  • EF-fuglebeskyttelseområder og reservater
  • Områder hvor motorbådsjagt er forbudt og hvor man kun må jage fra opankret pram.
  • Liste over reservater

Hvor må man jage på fiskeriterritoriet?


På det interaktivekort kan man se de fleste begrænsninger, men det interaktivekort er ikke fyldestgørende. Det er derfor ofte nødvendigt, at se i reservatfolderen også for at få alle oplysninger med.

Her skal man være opmærksom på, at det ikke er alle reservater der er lavet en folder over, her kan det være nødvendigt, at se i selve reservatbekendtgørelsen. Eller kontakte en af de her under nævnte personer. Det kan til tider være svært, at finde navnet på et reservat som ofte ikke har et logisk navn.


Link til Interaktivt kort, klik her


Link til reservatfolderne som er i bunden af artiklen, klik her og scroll ned:


Husk, på det interaktive kort, er det vigtigt lige, at få bestemt hvad det er man vil se på kortet. I venstre side er der en menu. Klik på Fanen "Jagt og vildtforvaltning" og find Fanen med "Jagtfrie områder" og klik på den. Nu viser kortet det du har brug for.


I enkelte reservater er der også forbud mod motorbådsjagt og/eller jagt kun tilladt fra opankret pram - vær opmærksom på, at det ofte kun fremgår af den aktuelle reservatbekendtgørelse.


Hvis ovenstående ikke giver svar eller hvis der er tvivl om hvad man må og ikke må, så tøv ikke med kontakte ene eller flere af de her undestående. Spørgsmål vedr. begrænsningerne kan rettes til:

Hvordan er det lige med jagt på svømmeænder i januar, fra land og ud over fiskeriterritoriet.


§6 Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og redskaber. Siger følgene:

Den frie jagtret på fiskeriterritoriet, jf. lovens § 15, må kun udøves fra flydende båd eller pram samt fra et areal, der grænser op til fiskeriterritoriet, og hvor den pågældende har jagtret.

Det betyder som jeg læse det at, man gerne må side på land og skyde ænder ud over fiskeriterritoriet, hvor ænderne gerne må skydes i januar. Der er dog nogle betingelser der skal opfyldes.

Det har Niels Henrik Simonsen, beskrevet i denne artikel på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Link til artiklen klik her:Claus Lind Christen og Carsten Holm Clausen