Danmarks største revir

Af Claus Lind Christensen - bragt i Jagt & Natur, august 2002


Et revir så stort som det danske fiskeriterritorium, skal man næsten til Sibirien eller Nord Amerika for at finde, og næppe andre revirer i Danmark byder på den samme mangfoldighed af vildt. Men hvor kan jeg jage, hvor kan man ikke, og hvilke restriktioner skal man være opmærksom på?


Alle jagttegnsberettigede med et dansk jagtteg og med fast bopæl i Danmark kan udnytte mulighederne for, at gå på jagt rundt langs de danske kyster ude på fiskeriterritoriet. Der er dog en række love og restriktioner, man skal være opmærksom på, før man står til søs. Loven foreskriver således, at jagten på fiskeriterritoriet skal foregå fra pram eller båd, som er flydende under jagten. Spørgsmålet er så blot, hvad er en båd egentlig er? Til dato er spørgsmålet ikke afprøvet i en retssag, men den almindelige holdning er, at det skal være en pram eller båd, der kan drives frem med stage, årer, motor eller lignende ved opsamling af vildt, der er anskudt, da det ikke er lovligt at afgive fangstskud ved vadning.


Jagtbegrænsninger

Jagtbegrænsninger fremstår generelt på tre måder:

- Afstand til byer og sommerhusområder.

- Områder, hvor der ikke må drives motorbådsjagt.

- Egentlige reservater.


Til alle byer skal man holde en afstand på mindst 500 meter og til sommerhusområder mindst 100 meter. Kort over byzoner og sommerhusområder kan ses på kort der udgives af Miljøministeriet via frontlinien.


I visse områder må der ikke drives motorbådsjagt, hvilket betyder, at enhver båd, som er udstyret med motor under jagten, ikke kan anvendes. Så har du en jolle eller pram med påhængsmotor, må du afmontere motoren inden jagten, hvis du vil bruge den i sådan et område. Hos frontlinien fås kort, som beskriver disse områder.


Reservaterne derimod er lidt mere "spegede", da der er forskellige regler fra reservat til reservat. Nogle er blot områder, hvor det er forbudt at jage, andre steder er der jagtmetoderne, der stilles krav til, og helt tredje steder er den ingen jagtlige begrænsninger. Så vil du i nærheden af et reservat, er der kun ét at gøre, og der at få fat i beskrivelsen af reservatet. Her er det igen frontlinien, du skal have fat i.


Den frie jagt

Når alle begrænsninger er trukket fra, og man ser på sit Danmarkskort, så er der stadig tusinder af kvadratkilometer tilbage at boltre sig på. Og på fiskeriterritoriet er der faktisk mulighed for at jage 25 forskellige arter af ænder, gæs og vadefugle, som i en eller anden udstrækning findes over alt langs vores kyster.Men hvor de er, må man naturligvis arbejde for at finde ud af. Det er som bekendt kun døden og lommeuld, der kommer af sig selv.......


I forhold til det område, hvor man ønsker at jage, er naturligvis også afhængig af at du kan få sat din pram eller båd i vandet, da det ikke er alle steder, det er lige let at gøre dette. Jagtlovens § 31 siger nemlig, at ingen kan færdes på anden mands jagtgrund med våben ugen tilladelse, hvilket i praksis betyder, at du kun kan sætte den pram i vandet på offentlige steder og/eller på private områder, hvor du har fået lov.


At sætte sig ind i gældende regler for strand- og havjagt kan være krævende, men det er bestemt ikke uoverskueligt. Det handler reelt set mest om at komme i gang, og du kan komme langt med en "simpel" skydepram eller en lille jolle samt en flok lokkeænder.