Velkommen, Gæst
Brugernavn: Adgangskode: Husk mig
 • Side:
 • 1

EMNE:

Hvis nu jægerne gjorde som ornitologerne 17 mar 2020 07:32 #3613

 • kimworm
 • kimworm's profilbillede Emne forfatter
 • Offline
 • Junior bruger
 • Junior bruger
 • Indlæg: 99
 • Modtagne Tak: 98
Det er ikke fordi jeg vil prædike religion, men stort set alle religioner i verden har den samme grundsætning om menneskelige relationer: “Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker de skal gøre mod dig.“ Til trods for, at vi jægere i 50 år har været udsat for en aggressiv kampagne fra ornitologerne, så har vi overholdt denne leveregel. Men for sjovs skyld, lad os overveje hvad der kunne være sket, hvis vi jægere havde været lige så aggressive mod ornitologerne, som de har været mod os.

For det første, ville vi have brugt det faktum, at en tidligere formand for Ornitologisk forening blev afsløret som ejer af Danmarks største private ægsamling med mange ulovligt indsamlede æg. Vi ville have startet en kampagne, der portrætterede alle ornitologer som hensynsløse ægsamlere, der alle har til mål at skabe den størst mulige private ægsamling med så mange sjældne arter som muligt. Ornitologerne er derfor den største trussel mod sjældne fuglearter, og hver og en af dem ville gladeligt plyndre den sidste falkerede i Danmark for at berige deres personlige samling.

Vi ville også tage udgangspunkt i miljøbevægelsens gennerelle holdning om, at mennesker er et fremmedelement i naturen og at vores aktiviteter kun kan skade miljøet. Altså er selve det at kigge på fugle en skadelig handling, som bør reguleres af myndighederne, da det forstyrrer fuglene og deres naturlige opførsel. Det skal ske gennem “Lov om Fuglekiggeri og Naturforvaltning.” Denne lov fastsætter regler for fuglekiggeri i Danmark (regler som vi konstant vil forsøg at få strammet).

Loven definerer fuglekiggeri som enhver forsætlig handling, der har til hensigt at observere, fotografere eller tælle fugle. Det er en bevist handling om at opsøge fugle på deres ynglepladser, fouragerings pladser, hvilepladser eller trækruter. Her er et udvalg af lovens bestemmelser:

- Alle fuglekiggere skal være i besiddelse af en gyldig kiggelicens, som koster 500 Kr om året.

- For at få en fuglekiggerlicens skal man bestå en prøve, som kræver identificering af alle danske fuglearter og deres æg, samt kendskab til loven.

- Kun personer over 16 år kan få en licens. Personer mellem 16 or 18 år må dog kun kigge på fugle, når de er i følgeskab med en person over 18 år, som har gyldig licens.

- For at udøve fuglekiggeri skal man bestå en duelighedsprøve i at tage fotos af fugle i flugt. Ved prøven skal man tage billeder af lerduer i flugt, og man skal indramme 6 ud af 18.

- Fugle deles op i forskellige kategorier, og de mest sårbare arter må ikke observeres af fuglekiggere. Disse rødlistede arter er totalfredede mod observation. Det er ulovligt forsætligt at kigge på disse arter og overtrædelse straffes med bøder og frakendelse af licensen for op til 5 år. Kikkerter og kameraer kan også konfiskeres.

- Alle andre arter må kun observeres udenfor ynglesæsonen, nemlig i kiggesæsonen. Ringduen må således kun observeres mellem 16.10 or 21.01.

- For visse arter andefugle må kun hanner observeres.

- Fugle må kun observeres gennem kikkerter med en maksimal forstørrelse på 12 gange.

- Fugle må kun fotograferes med telelinse med en maksimal brændvidde på 200 mm. Digitale kameraer må ikke bruges til fotografering af fugle. Filmkameraer må ikke bruge film med mere en to billeder per rulle.

- Alle fugletårne på offentlige arealer skal fjernes fordi de skæmmer landskabet og er til fare for fuglene.

- Private fugletårne må kun opstilles i skove på 0,5 ha og mindst 130 m fra anden ejendom.

- Fuglekiggeri må ikke ske så blikket falder på anden persons ejendom.

- Der må ikke bruges fodring eller elektroniske apparater for at lokke fuglene nærmere.

- Al fodring af fugle er forbudt fordi det gør fuglene afhængige og er unaturligt.

- Opsætning ar redekasser er forbudt, da det er unaturligt.

- Al ringmærkning af fugle er forbudt fordi det kan skade fuglene fysisk og det påfører dem altid stress.

- Fuglekiggeri må ikke udøves fra offentlige veje og stier men kun fra privat ejendom eller på fiskeriterritoriet.

- Fuglekiggeri må kun ske på arealer over 5 ha.

- På fiskeriterritoriet må fuglekiggeri ikke udøves fra land, men kun fra flydende båd, pram eller andet fartøj.

- Når fuglekiggere bruger både, må de maksimalt kunne fremføres med en hastighed på 18 km/t. I selve observationsøjeblikket må båden kun fremføres med 5 km/t.

- På visse fjorde må fugle ikke observeres fra motorbåd.

- På fiskeriterritoriet må fugle ikke observeres indenfor 100 m fra iskant.

- Områder med store koncentrationer af fugle er udlagt som reservater, hvor fuglekiggere ikke må færdes. Disse reservater bør konstant udvides.

- Der er totalforbud mod færdsel langs alle strande og på offentlige arealer i fuglenes yngletid.

- I nogle områder må fuglekiggeri kun udøves stationært. Fuglekiggere må ikke bevæge sig rundt i terrænet og opsøge fugle.

- Hvert år skal fuglekiggere indberette hvor mange individder af hver art de har observeret. Dette tal bruges til at vurdere om observationstrykket overstiger bestandens kapacitet.

- DCE udarbejder med jævne mellemrum en rapport, som vurderer om observation af en given art er bæredygtig, sansynligvis bæredygtig eller ikke bæredygtig.

Vi har naturligvis en arbejdsgruppe, som arbejder på flere begrænsninger af det hensynsløse fuglekiggeri. Vi forventer at have et oplæg klar til næste møde i Vildforvaltningsrådet.
Følgende bruger(e) sagde tak: Wac, mikaelws, Jto, MGO

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Hvis nu jægerne gjorde som ornitologerne 20 mar 2020 00:25 #3620

 • MGO
 • MGO's profilbillede
 • Offline
 • Junior bruger
 • Junior bruger
 • Indlæg: 35
 • Modtagne Tak: 5
Godt skrevet. Er der ikke et gammelt ord sprog der siger : give af samme mønt som man selv får eller sådan noget i den retning

Mvh Michael

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

 • Side:
 • 1