Velkommen, Gæst
Brugernavn: Adgangskode: Husk mig
 • Side:
 • 1
 • 2

EMNE:

Jeg føler mig krænket som menneske, borger og jæger 22 feb 2020 08:05 #3450

 • kimworm
 • kimworm's profilbillede Emne forfatter
 • Offline
 • Junior bruger
 • Junior bruger
 • Indlæg: 98
 • Modtagne Tak: 98
Jeg er opvokset i en familie, som gennem fire generationer har udøvet strandjagt på fiskeriterritoriet. For os er strandjagt ikke en hobby, men en livsform. Vi går på jagt om vinteren og resten af året forbereder vi os ved at bygge jagtbåde, lave lokkeænder og træne skydning. Jeg kan ikke se, at vores livsstil skulle være bedre eller værre end hvad der udøves af andre mindretalsgrupper i Danmark.

Alligevel er jeg i de sidste 50 år blevet udsat for en målrettet og aggressiv hetz fra en anden befolkningsgruppe, nemlig en lille gruppe ornitologer, dyreværnsfolk or naturfredningsfolk. De har ført en systematisk kampagne i medierne og de har brugt deres organisationer til at påvirke politikerne med det åbenlyse mål at få al jagt forbudt. Da dette har vist sig vanskeligt, har de i stedet anvendt salami metoden og har agiteret for forbud, der fratager os jagtmulighederne en skive af gangen. Dette har især været rettet mod at begrænse den frie jagtret på det salte vand.

Jeg har naturligvis fuld respekt for, at disse mennesker har lov til at have en holdning til jagt og de har lov til at agitere for den. Hvad der krænker mig som menneske er, at jagtmodstanderne (nogle af dem er jagthadere snarere end fugleelskere) har en stærkt følelsesladet holdning til jagt og har en klar intention om, at tvinge mig til at leve mit liv i overensstemmelse med deres mening. De har simpelthen ingen tolerance for min livsstil. Det mener jeg er principielt forkert i et demokratisk samfund, som (lærte jeg i skolen) er baseret på at vi alle har ret til at leve som vi vil og at samfundet er baseret på respekt og tolerance. Jeg forventer derfor, at de folkevalgte politikere beskytter mig mod at skulle leve mit liv baseret på andre menneskers meninger.

Politikerne svigter deres ansvar

Jeg føler mig krænket som borger fordi jagtmodstanderne har formået at påvirke politikerne med følelsesladede argumenter, der ikke har saglig begrundelse. Dette har ført til en lang række lovmæssige begrænsninger, som ikke gavner dyrebestandene men kun fratager mig dele af min ret til at gå på jagt.

Dette finder jeg specielt uretfærdigt fordi det danske samfund gennem de sidste 50 år har bevæget sig mod større tolerance og accept af befolkningsgrupper, der i tidligere tider var udsat for diskrimination. Hvis jeg havde været bøsse i stedet for bøssebærer, så ville de sidste 50 år have givet mig større lovmæssig frihed til at praktisere min livsform.

Som jæger har jeg oplevet det modsatte, hvilket især er ironisk fordi befolkingen some helhed har en mere positive holdning til jagt end i mange årtier. Dette er imidlertid ikke blevet afspejlet i lovgivningen, som stadig fratager mig mange af de rettigheder jeg voksede op med, og i mange tilfælde uden at det gavner fuglene.

Jeg føler derfor, at de folkevalgte politikere ikke har levet op til deres ansvar, som jo til dels er at sikre, at der ikke er befolkningsgrupper, som bliver udsat for diskrimination eller forskelsbehandling af lovgivningen. Jeg føler helt klart, at jagtlovgivningen udsætter mig for forskelsbehandling ved at pålægge mig restriktioner som ikke kan begrundes sagligt. Og jeg føler ikke politikerne har forståelse for eller respekt for min alternative livsstil. Jeg bliver i bedste fald ignoreret af politikerne og i værste fald brugt til at score point for miljøsagen ved at frede vildtarter uden at det på nogen måde gavner bestanden.

Jagt og bæredygtighed

Jeg føler mig krænket som jæger fordi jeg i 50 år har hørt, at jagt i Danmark bygger på høstprincippet. Enhver dyrebestand har et naturligt bestandsoverskud, som simpelthen dør i løbet af en vinter af forskellige dødsårsager, såsom sult eller sygdom. Hvis vi jægere høster et mindre antal af en fuglebestand end dette overskud, så vil vores jagt ikke påvirke bestanden negativt. Dette er accepteret af alle jægere, og ingen dansk jæger vil drive jagt på en truet fugleart. Vi er klar til at afgive jagtmuligheder hvis det gavner fuglene.

Princippet giver imidlertid et løfte om, at hvis en bestand kan bære det nuværende jagttryk, så bør vi have lov til at drive jagt på den. Dette princip har man, især siden jagtloven af 1992, systematisk tilsidesat for en lang række fuglearter, såsom vadefugle, måger, råger, skader og flere andearter (over 30 arter ved en hurtig optælling). Det mest bizarre eksempel var fredningen af sølvmågen (nu ophævet), der faktisk burde anses for Danmarks mest almindelige rovfugl fordi den tager æg og yngel af alle andre fuglearter, inklusive de mest sjældne. At man som ornitolog kan påstå at være fugleelsker og samtidig agitere for en fredning af sølvmågen viser for mig tydeligt, at vi har at gøre med en irrationel form for fuglefanatisme.

Det seneste eksempel er totalfredning af fløjlsand og havlit, hvor tallene taler deres tydelige sprog. Verdensbestanden af Fløjlsand anslås til over en million fugle, med 100.000 fugle i Danmark om vinteren. Vi jægere nedlægger i gode år 4000, hvilket er under en procent og altså langt under bestandsoverskuddet. Havlitten anses for at være en af de talrigeste ænder med en verdensbestand på 7 millioner og en Østersøbestand på 1,5 millioner med 100.000 i danske farvande. Vi jægere skyder 1300 om året, hvilket er under en promille af Østersøbestanden. Altså igen et totalt ubetydeligt antal i forhold til bestandsstørrelsen.

Fredningen af disse to andearter kan altså med sikkerhed siges at være uden betydning for bestandene. Fredningen gavner simpelthen ikke fuglene, men de skader mig, og de hundredevis, måske tusindvis af andre strandjægere, som hele deres liv har elsket disse smukke fugle, fordi jagten får os til at udvikle et personligt forhold til dem, hvilket ornitologer helt åbenlyst hverken forstår eller repekterer.

Dette bliver endu mere uforståeligt for mig, da man for et år siden indledte en fire-årig forsøgsperiode, hvor vi kun må skyde hanner af de to arter. Grunden var, at der er så stort overskud af hanner, at det faktisk skader fuglenes yngleaktivitet. Hvorfor kunne man ikke lade denne forsøgsperiode gå sin gang og så vurdere resultatet? Og hvordan kan en miljøminister frede fuglearter med et pennestrøg uden at give os en tidsfrist til at udøve den jagt, som vi har haft ret til i generationer? Jeg fatter simpelthen ikke hvordan mine folkevalgte repræsentanter kan være så ufølsomme overfor mig som person.

Jeg føler mig krænket som jæger fordi min livsform kan blive truet af politiske hensyn. Med andre ord, en skiftende regering kan med et pennestrøg fjerne en jagtform, som vi jægere har kunnet drive i et århundrede, og som jeg har kunnet drive hele livet. Mange unge jægere er bange for at investere i en jagtbåd. Mange etablerede jægere frygter, at de jagtbåde, som de har investeret 50-100.000 Kr i, med et pennestrøg kan blive uanvendelige. Er det rimeligt, at vi skal leve med den usikkerhed?

Jeg opfordrer derfor til, at man tager ansvaret for at fastsætte jagttider væk fra både Vildtforvaltningsrådet og miljøministeren. Skab en neutral og uvildig instans af fagfolk, som har til opgave at vurdere to forhold: Er der traditionelt blevet drevet jagt på en fugleart i Danmark (vi skal naturligvies ikke have jagttid på sangfugle)? Kan den aktuelle bestand tåle det jagttryk, som den bliver eller kunne blive udsat for af både danske og udenlandske jægere? Hvis begge betingelser er opfyldt, skal der af princip være jagttid på arten så man lader borgene selv bestemme, hvad de vil jage.

Hvorfor dette rammer alle danskere

Nu ved jeg godt, man kan sige: “Hvad så, hvis nu forbuddene kun påvirker nogle få tusinde jægere, er det så ikke prisen man må betale for at leve i en demokrati?” Men jeg lærte i skolen, at risikoen ved et demokrati er, at det kan udvikle sig til flertallets dikatatur ved at man systematisk tilsidesætter det ene mindretal efter det andet. Det medfører at alle eventuelt er blevet tilsidesat, for vi tilhører alle et eller andet mindretal.

Det er derfor folkestyrets udfordring, og politikernes grundlovsgivne opgave, at varetage alle mindretals rettigheder netop for at undgå flertallets diktatur. Jeg føler mig krænket fordi de folkevalgte politikere tilsyneladene ikke bekymrer sig om, at lovgivningen begrænser min livsform uden saglig begrundelse.

Venstrefløjen og arbejdernes jagt

Min følelse af at være krænket retter sig især mod politkerne på venstrefløjen, som traditionelt har været arbejdernes repræsentanter. Den frie jagtret på fiskeriterritoriet har traditionelt være “den lille mands ret,” især udøvet af arbejdere, som simplethen ikke har råd til at betale de voldsomme jagtlejer på landjorden. Da jagtlejerne fortsætter deres himmelfugt, er der stadig mange jægere, som ikke har råd til at drive landjagt eller rejse til udlandet.

Jeg føler ikke politikerne forstår eller respekterer hvor betydningsfuldt det er for mange danske jægere at kunne drive jagt på fiskeriterritoriet. Og de er tilsyneladende helt uvidende om, hvordan det føltes for de mindre priviligerede i 1800-tallet, da de i praksis ikke havde nogen mulighed for at drive jagt. Jeg ser derfor en manglende respekt for det faktum, at jagtretten på det salte vand blev givet fri i den periode, hvor det danske demokrati blev formet. Det er derfor en RET, som er en del af dansk demokratisk tradition og som ikke skulle kunne fratages os fordi en given regering gerne vil give indtryk af, at være mere grøn end rød.

Hvis man ser tilbage på jagtlovgivning og fredninger gennem de sidste 50 år, vil man se, at hver eneste begrænsning af jagten på det salte vand er enten gennemført af eller støttet af arbejderpartierne. Min bedstefar stemte socialdemokratisk hele livet. Min far stemte socialdemokratisk indtil han blev klar over, at hans parti ikke bekymrede sig om hans store passion for strandjagt. Han holdt så op med at stemme, fordi han ikke følte at nogen af partierne repræsenterede ham.

Det føler jeg ikke bare er en krænkelse af mig som menneske og statsborger. Jeg føler faktisk det er en krænkelse af den danske demokratiske tradition. Når først vi begynder at forskelsbehandle mindretal på grund af usaglige, kortsigtede overvejelser, hvor vil vi så ende henne? Det er muligt denne tendens ikke har ramt dig endnu. Men vent bare. Det er kun et spørgsmål om tid før du selv befinder dig i en mindretalsgruppe, hvis rettigheder kan tilsidesættes på grund af en politisk studehandel.

Det kan godt være du er ligeglad med mine rettigheder. Men sig mig så lige, hvorfor skulle jeg gøre noget, når dine rettigheder står for skud? Og hvis vi ikke passer på hinanden, hvad for et slags land ender vi så med at leve i?
Følgende bruger(e) sagde tak: ferguson, Torben Raunstrup, Wac, Fromse, cpfj, kajope, Jto

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Jeg føler mig krænket som menneske, borger og jæger 22 feb 2020 09:20 #3451

 • Torben Raunstrup
 • Torben Raunstrup's profilbillede
 • Offline
 • Ekspert bruger
 • Ekspert bruger
 • Indlæg: 403
 • Modtagne Tak: 108


Jeg tror vi alle føler på samme måde som dig Kim.

Os der har lidt år på bagen husker diverse
Jagttids "forhandlinger" op gennem tiden.
Et stort bytte bytte købmand hvor det altid endte med at vi strandjægere tabte terræn/arter.

CLC lovede at den slags Hjallerup marked i VFR var noget af det første der skulle ændres på.
Fredningerne fremover skulle være biologisk begrundede.

Danmark har underskrevet EAWA aftalen og det giver visse forpligtelser OGSÅ selv om det går ud over de arter vi skyder ude på vandet.

Man kan koge det ned til at vi fik fredningerne ud fra biologiske begrundelser og jagt modstandere har fået et fantastisk værktøj (EAWA) til at få stoppet motorbådsjagten her i landet.

Jeg er helt misundelig på den gave de har fået og selvfølgelig udnytter via VFR.
Bilag:

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Sidste redigering: af Torben Raunstrup.

Jeg føler mig krænket som menneske, borger og jæger 22 feb 2020 10:32 #3452

 • kimworm
 • kimworm's profilbillede Emne forfatter
 • Offline
 • Junior bruger
 • Junior bruger
 • Indlæg: 98
 • Modtagne Tak: 98
Hej Torben Raunstrup,

Jeg er åbenbart lidt mere mistænkelig end du er.

I de fire år vi havde en blå miljøminister var mig bekendt Jægerforbundets formålsparagraf den samme, vi var også underskrivere af AEWA aftalen of DECs bestandvurdering var også (i al fald noget af tiden) at jagten var "sansynligvis bæredygtig." Der var ingen snak om at totalfrede arterne, men der blev lavet den fire-årige forsøgperiode hvor man fredede hunnerne.

Så hvad har ændret sig?

Efter min mening, at vi fik en rød miljøminister, hvilket fik jagtmodstanderne til at se en politisk mulighed. Den har de åbenbart udnyttet til at lægge pres på Jægerforbundets ledelse, som jeg godt kan se har været i en vanskelig situation.

Jagtmodstanderne har sikkert forlangt i pose of sæk og Jægerforbundet har så lavet en politisk vurdering af, hvad de syntes var det mindste af flere onder.

Jeg vil bare opfordre formanden til at fortælle os strandjægere hvad der rent faktisk skete (jeg ville genre at alle møder fik lavet et offentligt referat) og hvilke overvejelser han gjorde sig.

Jeg var der ikke, men vi ved jo at en tidligere formand (Kristian Raunkjær) havde lavet en handel med ornitologerne om, at hvis de ikke rørte ved godsernes udsættelse af skydefugle, så ville han ikke kræve jagten genåbnet på vadefuglene.

Jeg vil bare gerne vide, hvad det var, som Jægerforbundet anså for mere vigtigt end min jagt på fløjlsænder og havlit.
Følgende bruger(e) sagde tak: akpaulsen, Jto

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Jeg føler mig krænket som menneske, borger og jæger 22 feb 2020 11:45 #3453

 • Torben Raunstrup
 • Torben Raunstrup's profilbillede
 • Offline
 • Ekspert bruger
 • Ekspert bruger
 • Indlæg: 403
 • Modtagne Tak: 108
Hej Kim Worm

Jeg kom for første gang ind i Roskilde strandjagt forenings bestyrelse i 1984 og har siden været vidne til måden man har "slagtet"
strandjagten på.

Jeg er i høj grad mistænksom, ALLE alarmklokker ringer, vi strandjægere bliver snigløbet endnu engang.
Denne gang er det bare AEWA kortet der bliver spillet.
Det ser pænere ud når det skal serveres/accepteres.

Jeg er grædefærdig når jeg tænker på hvor meget jagt vi strandjægere har måtte afgive for at man kunne beholde jagten på de udsatte fugle på godser og herregårde.

Tragikomisk er det at den største modstand i befolkningen mod jagt netop går på det der praktiseres i disse "jagt væsener"

Som jeg har skrevet i en anden tråd er det magt eliten her i landet der skal tages fra og det kommer næppe til at ske.

Som du er inde på i dit indlæg er det sørgeligt at det historisk set er arbejder partierne der gang på gang straffer den "lille" mand.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Sidste redigering: af Torben Raunstrup.

Jeg føler mig krænket som menneske, borger og jæger 22 feb 2020 18:45 #3454

 • Jto
 • Jto's profilbillede
 • Offline
 • Ny i forum
 • Ny i forum
 • Indlæg: 10
 • Modtagne Tak: 3
Kim du har fuldstændig beskrevet mine følelser da jeg hørte, at man igen havde indskrænket retten til jagt på det salte vand.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Jeg føler mig krænket som menneske, borger og jæger 23 feb 2020 16:22 #3457

 • CHC
 • CHC's profilbillede
 • Offline
 • Guld bruger
 • Guld bruger
 • Indlæg: 557
 • Modtagne Tak: 137
Nej det er skutte sjovt at være strandjæger og specielt ikke lige nu. Hvor der er skåret så meget på de jagtbare arter at det gør rigtig ondt. Historikken er brutal.

Med det princippapir som Claus var banemand for at få indført i VFR, blev fagligheden vægtet højere end tidligere, jeg er dog ikke så blåøjet og tror ikke på det har fjernet politik og hjerteblod når de sidste tråde skal aftales.

Ja, det ville også for mig være interessant, med et helt åbent referat fra jagttidsrevisionen. Men det tror jeg ikke på vil komme. Havde DJ ikke bakket det her op. Kan man kun gisne om hvad der kunne have været sket med Bjergand og Edderfugl.

Når vi indføre mere faglighed, så må vi også følge den når den går os i mod. Det har jeg forståelse for, hvis de tal og data der foreligger er valide.

Det jeg ser her er at DOF har lagt meget vægt på Vandfugleaftalen (AEWA) og Fuglebeskyttelsesdirektivet og brugt disse for at frembringe en fredning af flere dykænder.

Så går jeg stærkt udfra at DOF forstår der skal indføres jagttid på andre arter som Knortegås, Stor Regnspove, Almindelig Hjele og sikkert flere ved næste jagttidsrevision. Disse vildtarter kan godt få en jagttid i følge AEWA og de figurere ligeledes på Fuglebekyttelsesdirektivets Annex 1 og eller 2. Dermed siger fagligheden de kan bære en jagttid.

Tror jeg så selv på det..... Hmmm.... Det skal i alle tilfælde blive spændende at følge. Jeg ved DJ vil gå efter det.

Klimaændringer kan sagtens have flyttet dele af bestandene som kan ligge andre stedder. Udfordringen er de andre nordiske landes mangelfulde tællinger. Rusland og de baltiske lande er der stort set ingen data fra og får det næppe i fremtiden.
Jeg håber og tror på at vi i fremtiden vil få en mere gennemførte tællinger fra Norge, Sverige og Finland. Og meget gerne også fra ishavet nord for nævnte lande.
Den store udfordring bliver at få de andre nordiske lande til, at lave dækkende flytællinger og finde økonomien til det.
Her tror jeg igen Waterfovleres Network bliver vigtig.
Jeg er vildt positiv over det netværk. Og ja det ville have været rart hvis det samarbejde var kommet meget før. Men det har tiden ikke været moden til.

Jeg ved ikke med sikkerhed om det er samme tal som DCE og AEVA har lavet deres vurderinger på. Det undre mig i alle tilfælde de kan være så forskellige.

Nu har vi i allé tilfælde en opgave med at få lavet nogle tællinger der kan flytte vurderingerne hos AEVA.
Så vi Kan få jagttiden så hurtig som muligt tilbage igen
Med strandjæger hilsen
Carsten Holm Clausen

En hver kan skyde, der skal en jæger til at lade være.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Sidste redigering: af CHC.

Jeg føler mig krænket som menneske, borger og jæger 23 feb 2020 17:08 #3459

 • Fromse
 • Fromse's profilbillede
 • Offline
 • Junior bruger
 • Junior bruger
 • Indlæg: 33
 • Modtagne Tak: 14
Hej CHC
Ikke fordi jeg ikke er positiv menneske, men har svært ved se om vi får noget igen på strandjagten, jeg føler de kun indskrænker på vandet og udvider på land. Da det er nemmeste og doffernes ønske at få strandjagten derhen hvor pebret gror, de giver ikke noget tilbage uden svære kampe.

Håber da du får ret, men jeg tvivler
Fromse

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Jeg føler mig krænket som menneske, borger og jæger 23 feb 2020 19:19 #3463

 • CHC
 • CHC's profilbillede
 • Offline
 • Guld bruger
 • Guld bruger
 • Indlæg: 557
 • Modtagne Tak: 137
Hej Fromse,

Som du kan se af mit svar er jeg også tvivlende, er dog født optimist og vælger at tro på tingene til det modsatte er bevist.

Jeg føler mig ganske overbevist om, dette ikke er en blivende fredning. Skulle bestandene skifte status vil jagttiden blive taget op igen.
Med strandjæger hilsen
Carsten Holm Clausen

En hver kan skyde, der skal en jæger til at lade være.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Jeg føler mig krænket som menneske, borger og jæger 23 feb 2020 21:50 #3464

 • Jto
 • Jto's profilbillede
 • Offline
 • Ny i forum
 • Ny i forum
 • Indlæg: 10
 • Modtagne Tak: 3
Hej alle,
Kim har desværre en del pointer i det han skriver.
Jeg tror desværre også, at det der foregår er en bevidst aflivning af vores alle sammens elskede og højtværtsatte jagt på havet.
Den indskrænkning der har foregået de sidst 20 30 år har ingen bund i faktuelle forhold.
Jeg ville ønske, at vi Strand og Havjægere istedet for, at bare snakke ville forsøge, at påvirke den politiske holdning til vores livsstil.
Som jeg så en der skrev til en anden tråd vedr. Sammme emne, at han var ved, at gå i kloster??
Det kan vi da ikke bruge til noget?
Vi skal da drive strand og havjagt så langt
vores børnebørn kan se ud i fremtiden.
Jan

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Sidste redigering: af Jto.

Jeg føler mig krænket som menneske, borger og jæger 24 feb 2020 13:10 #3470

 • Wac
 • Wac's profilbillede
 • Offline
 • Senior bruger
 • Senior bruger
 • Indlæg: 109
 • Modtagne Tak: 29
Hej Jto.

Jeg kan kun give dig ret, jeg har også lyst til at på en eller anden måde at gøre lidt opstand. Og hvorfor trykker DJ ikke en artikel som den her i jæger bladet? Havde det været krondyr der var pillet ved, så tør jeg næsten godt sige, at det havde fyldt det halve blad. Når jeg læser hvad Kim lige har sat så flot i perspektiv, så får jeg følelsen af at jeg også bare lader det stå til. Der må da være noget vi kan gøre aktivt, som ikke bare er skriverier i et forum. Vi må da kunne fortælle ledelsen i DJ at strandjagten ønsker mere taletid, og nu må det snart være 'os' der får varetaget vores interesser.
Følgende bruger(e) sagde tak: HCSR, Jto

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

 • Side:
 • 1
 • 2