Velkommen, Gæst
Brugernavn: Adgangskode: Husk mig

EMNE:

Indstillingen til de nye jagttider er på plads. 06 dec 2021 22:30 #5430

 • CHC
 • CHC's profilbillede Emne forfatter
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Indlæg: 620
 • Modtagne Tak: 189

Vildtforvaltningsrådet har i dag holdt årets sidste møde, hvor indstillingen for de kommende jagttider blev fastlagt, ligesom der blev givet anbefalinger til ministeren om ændringer af vildtskadebekendtgørelsen, oprettelse af reservat ved Omø Stålgrunde og fordeling af jagttegnsmidlernes merprovenu.


3 arter bliver berørt, af indstillingen af de nye jagttider fra Vildtforvaltningsrådet til ministeren.

Edderfugl fredes i de kommende to år, i de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor edderfuglen er på udpegningsgrundlaget.
Forlænget jagttid på Canadagås som må skydes i august, på samme vilkår som Grågåsen.
Husmåren fredes pga. af manglende data på artens bæreevne.

Læs mere i linket her, til Danmarks Jægerforbund.
Med strandjæger hilsen
Carsten Holm Clausen

En hver kan skyde, der skal en jæger til at lade være.
Følgende bruger(e) sagde tak: cpfj, Lars Olsen

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Indstillingen til de nye jagttider er på plads. 06 dec 2021 22:42 #5431

 • Ras.killing
 • Ras.killing's profilbillede
 • Offline
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Indlæg: 190
 • Modtagne Tak: 65
Ja det måtte jo komme. Havde nu frygtet de ville frede edderfuglen fuldstændig.

Men vent nu og se… Nu får den to års fredning i fuglebeskyttelsesområderne, og når det så ikke giver noget positivt udsving i bestanden (og det gør det næppe), så freder de den fuldstændig.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Indstillingen til de nye jagttider er på plads. 07 dec 2021 10:49 #5432

 • Lars Hansen
 • Lars Hansen's profilbillede
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Indlæg: 32
 • Modtagne Tak: 9
Jeg skal ikke udtale mig om det rimelige i restriktionerne på jagttiden på edderfuglen ud fra et biologisk grundlag og indstilling fra DCE.
Men det skuer i min retfærdighedssans, at man ikke følger den indstilling fra DCE om jagttid på nye arter.
Jeg syntes, at kunne huske at DJ stod frem og fortalte glædeligt, at man internt med de øvrige grønne organisationer havde aftalt, at man skulle følge DCE indstillingerne, da de som udgangspunkt hviler på et biologisk grundlag.
Min forundring går på, at DJ ikke i meget stærke vendinger offentligt er gået i rette med at de øvrige grønne organisationer, når de ikke står ved deres aftaler.
Jeg tror, at jeg er kommet der til, at jeg ikke længere tror på, at DJ skal være klassens duks. Vi må for at bevare vores egen selvrespekt og værdighed stille os i kamp position. DJ praler jo til tider af deres gode venskaber med den blå blok i folketinget. Nu kunne det jo være spændende at se hvor stærkt det venskab så er.
Følgende bruger(e) sagde tak: HCSR, Torben Raunstrup, Rulab, Chr G

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Indstillingen til de nye jagttider er på plads. 07 dec 2021 13:24 #5433

 • John Silver
 • John Silver's profilbillede
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Indlæg: 67
 • Modtagne Tak: 31
Som Carsten ganske rigtigt skriver, er 3 arter berørt af Vildtforvaltningsrådets indstilling til ministeren. Edderfugl, Canadagås og Husmår.
Men jagttiden for Krikand, Atlingand, Spidsand, Pibeand, Skeand, Grågås og Sædgås skal forhandles igen om 2 år. Så skal vi til det igen!
De øvrige vildtarters jagttider fortsætter uændret i 4 år.
Jægerne ved, at edderfuglen er presset. De mange hanner stresser hunnerne, der måske får en dårlig ynglesucces. Fødegrundlaget bliver udhulet af menneskene. Bifangst, nye prædatorer og ukendte faktorer spiller ind. Vi skal selvfølgelig beskytte denne prægtige fugl. Det gør jægerne ved at skyde nogle af hannerne. Vi er også godt på vej til at hjælpe hunnerne med shelters, så de lokale yngleforhold forbedres.

Men jeg synes disse jagttidsforhandlinger - indeholdende pres, ultimatum og følelsesladet politik - giver stof til eftertanke. Vi har længe hørt, at med den nye formand i Vildtforvaltningsrådet bliver der lagt meget stor vægt på saglige, biologiske argumenter og faglighed i rådets beslutninger.
Hvad skete der? Det stik modsatte!
Vildtforvaltningsrådet tilsidesatte faktuelle udtalelser fra forskere om, at jagten på edderfuglehanner var bæredygtig, gavnlig (tællinger viste op til 70/30 i kønsfordelingen) og næsten uden betydning for bestandens ynglesucces.
Det står selvfølgelig for egen regning, men jeg kan ikke se berettigelsen i, at en medlemsmæssig lille forening med temmelig rabiate meninger har så stor gennemslagskraft i Vildtforvaltningsrådet. Ja i det hele taget har en plads i rådet.
Nu må vi håbe, at ministeren har så meget hår på brystet, at hun vil lytte til de faglige argumenter.

Jægerhilsen John
Følgende bruger(e) sagde tak: HCSR, Torben Raunstrup, Cleilers, banditten

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Indstillingen til de nye jagttider er på plads. 07 dec 2021 14:29 #5434

 • Chr G
 • Chr G's profilbillede
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Indlæg: 31
 • Modtagne Tak: 14
Så blev de nye tider og steder officielle.

I mine øjne, endnu en skive der bliver skåret, og jeg er meget sikker på, at Dof også senere vil fremhæve, at motorbådsjagten på sortand, er med til at forstyrre edderfuglene i EU beskyttelsesområderne, så den jagt også skal udfases i de områder.

Da jeg i sin tid sad i udvalg med dem, ville de også frede i område 94 og102, men det måtte de frafalde, da det kun er i strenge isvintre, der er edderfugle i antal der er over udpegningskriteriet i 102 og så er det umuligt at drive jagt, og dermed ingen forstyrrelse.
Følgende bruger(e) sagde tak: Torben Raunstrup

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Indstillingen til de nye jagttider er på plads. 07 dec 2021 21:49 #5436

 • kimworm
 • kimworm's profilbillede
 • Offline
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Indlæg: 157
 • Modtagne Tak: 141
Jeg citerer fra Jægerforbundets artikel:

- Det skyldes ganske enkelt, at en forvaltningsplan og en Adaptive Harvest Managementplan for edderfugl i AEWA-regi, som ellers er et krav for, at der kan tillades jagt, ikke er endeligt på plads. Baggrunden herfor er slet og ret, at planen, som ligger i kladde, ikke er blevet godkendt, da de møder, hvor den skulle godkendes, er blevet aflyst pga. COVID-19.

Man kan altså ikke holde møde om en handlingsplan, mens VF godt kan holde møder om fredning. Jeg ved godt møder om handlingsplan er internationale, men resten af verden har jo fundet ud af at holde møder online, så hvorfor kunne man ikke gøre det samme?

Igen et citat:

- Trods internationale krav har en konstruktiv dialog med DOF afværget et totalt stop for jagt på edderfugl, hvorfor jagten på edderfuglehanner kan fortsætte som nu i resten af landet, da jagten grundlæggende betragtes som bæredygtig af DCE, pointerer formanden for jægerforbundet og uddyber:

Altså, jagten "grundlæggende betragtes som bæredygtig af DCE" men alligevel skal den begrænses.

Ja, så har jeg lidt svært ved at se troværdigheden.
Følgende bruger(e) sagde tak: Torben Raunstrup, Cleilers

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Indstillingen til de nye jagttider er på plads. 07 dec 2021 21:53 #5437

 • kimworm
 • kimworm's profilbillede
 • Offline
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Indlæg: 157
 • Modtagne Tak: 141
John, du siger:

"Jægerne ved, at edderfuglen er presset."

Ifølge mine observationer, er der blevet flere edderfugle hvert år i de sidste fire år i de områder hvor jeg jager. Og jeg ser stort set aldrig andre jagtbåde, så jagttrykket er meget lille.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Indstillingen til de nye jagttider er på plads. 12 dec 2021 04:57 #5443

 • tom.knudsen
 • tom.knudsen's profilbillede
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Indlæg: 40
 • Modtagne Tak: 11
Det er endog meget problematisk at frede en han af en art hvor den kønsmæssige ligevægt udgør et problem i sig selv?! Når det er sagt, så er jeg ikke naiv nok til at tro at den jagt vi yder på hannerne rent faktisk er med til at begrænse deres overvægt. Det virker som signalpolitik når man vil begrænse jagt på en art i områder hvor den optræder i stort antal. Jeg jager ikke selv edderfugle i EU fuglebeskyttelsesområder - men det er tåbeligt, at der ikke er nogen der udfordrer grundlaget videnskabeligt. Det er stille og roligt en afskafning af jagten der er i gang, og det er alt andet end jægerne der fortrænger arterne fra deres favoritlevesteder. Stop alt fiskeri, havvindmølledrift og fritidssejlads (paddleboard, kano, kajak osv) i alle indre danske farvande. Derefter kan vi begynde at skære i jagten - som alt for få udøver. Det er - som altid - dem der ikke gør vrøvl eller er en del af problemet, der bliver forbudt først. Sørgeligt. Tænk over det hver især næste gang i skal til stemmeurnerne.

Og skulle det være uklart, er jeg ikke imod nogen af ovenstående fritidsformer - min pointe er: Det giver ikke mening at begrænse den mindst belastende aktivitet først.

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Sidste redigering: af tom.knudsen.

Indstillingen til de nye jagttider er på plads. 14 dec 2021 13:58 #5446

 • CHC
 • CHC's profilbillede Emne forfatter
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Indlæg: 620
 • Modtagne Tak: 189
Jeg vil gerne her prøve, at beskrive min forståelse af årsagen til, at jagten på Edderfuglen mindskes eller måske helt forsvinder. I første omgang de næste 2 år.

Edderfuglen var i 2018, kategoriseret som værende Næsten truet og i kategorien A4. Det betyder ifølge Vandfugle aftalen AEWA, at Edderfuglen ikke kan have en jagttid, uden der foreligger en International adaptiv forvaltningsplan. Vandfugleaftalen er en aftale i mellem 56 lande i Europa og Afrika, til at beskytte fuglene.

Link til Rødlisten. for Edderfuglen

Det skal vi lige bide mærke i.
Vandfugleaftalen AEWA, overruler, vurderingen fra DCEs rapport. Så kan vi hoppe og danse så meget vi vil. Ret skal være ret. Vandfugleaftalen er ikke lovgivning, men en international forpligtigelse Danmark har underskrevet. Det betyder Ministeren uden nogen synderlig grund, kan lukke jagten, ved at følge aftalen.

Den Internationale forvaltningsplan har de sidste par år været undervejs, selve planen er på plads. Det der mangler er den adaptive plan, altså den del der afgør udtagets størrelse og en fordelingsnøgle. Grundet Coronapandemien, har det ikke som planlagt været muligt, at mødes i arbejdsgruppen her i efteråret og er udsat til afslutning efteråret 2022.

Følg linket her til forvaltningsplanen.

At Edderfuglen i Danmark har haft en jagttid siden 2018. Så har DCEs rapport om, at jagten er bæredygtig været en meget stor vægt på vægtskålen. Sammen med visheden om, at forvaltningsplanen er undervejs.
Der er ingen tvivl om, at fredningen af hunnerne, de to kønstællinger strandjægerne har lavet, har været medvirkende og har været med i den positive vægtskål.

Med disse faktorer er det lykkedes Danmarks Jægerforbund, at bevare jagten til nu, og forhåbentlig også de næste 2 år.

Dermed har den danske regering faktisk gået i mod den Internationale vandfugleaftale, ved at bevare en jagttid.

Den indstilling VFR der nu er kommet, er stadig kun en indstilling. Den endelige afgørelse, ligger hos Miljøminister Lea Wermelin.
Hun er faktisk forpligtiget af Vandfugleaftalen AEWA til, at lukke jagten helt på edderfuglen, ind til der ligger en underskrevet forvaltningsplan eller, at Edderfugle bestanden retter sig og bliver stabil, dermed listet mindre truede.
Det vurdere jeg faktisk der er en ikke helt lille chance for sker. At jagten Lukkes helt.

Med det her prøver jeg, at fortælle. Danmarks Jægerforbund har kæmpet en brav kamp, både fagligt og politisk for, at bevare jagten på dykænderne.
Men det er altså Vandfugleaftalen AEWA og Rødlisterne, der er afgørende.
Med strandjæger hilsen
Carsten Holm Clausen

En hver kan skyde, der skal en jæger til at lade være.
Følgende bruger(e) sagde tak: Cleilers

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Sidste redigering: af CHC.

Indstillingen til de nye jagttider er på plads. 14 dec 2021 15:54 #5447

 • Torben Raunstrup
 • Torben Raunstrup's profilbillede
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Indlæg: 517
 • Modtagne Tak: 206
Sådan som jeg læser det, så har vi tabt slaget, ikke sandt?

Lea Wermelin gør det onde ved os, slet og ret fordi hun har ret til det!
(Politik, eller ej)

Er det så ikke nu det er tid til selvransagelse i både DJ og ikke mindst i strand og havjagt udvalget?
Gjorde man det man kunne og fik man i strand og havjagt udvalget, økonomi og opbakning fra ledelsen til at agere som sagen krævede?

National forvaltningplan??
Det har man talt om længe (uden at nå ret meget)

Ikke sandt?
Bilag:

Venligst Log på eller Opret en konto for at deltage i samtalen

Sidste redigering: af Torben Raunstrup.