Få Edderfugle. 30. december 2007

Af: Claus Lind Christensen


Det lokale område var blevet svigtet i år, og da vi ventede gæster op imod nytårsaften, var der ikke tid til de lange ture hvorfor der blev fokuseret lokalt.

Jeg kendte et sted, hvor der ofte havde både hvinænder og edderfugle, samt at det er, et sted der er ikke er ret langt fra land, så det skulle prøves. Vejret var perfekt, så jeg forventede faktisk, at jeg godt kunne få en rigtig god kort morgen på fjorden.

Lokkerne blev som sædvanlig lagt ud i mørket, hvor alt gik efter en snor, hvorefter det bare var at vente på at lyset skulle tage lidt til, og ænderne begynde at trække.

De første hvinænder, hørtes også snart i mørket, men de fløj den forkerte vej, forstået på den måde at de kom bag fra, og fløj ud af fjorden. Det håbede jeg voldsomt på, ville ændre sig, for lige netop hvinænderne er jo ikke voldsom vilde med at med, at ændre kursen, hvis ikke man lige ligger, hvor de gerne vil ligge, og dette sted havde jeg ikke de bedste erfaringer med hvinænder bag fra.

Hvinænderne fortsatte også efter det blev lyst med at komme rasende bag fra, og ikke en eneste værdigede mine lokkere et blik. Nå, så måtte jeg sætte min lid til edderfuglene, som der også kunne være en del af i området. Her var jeg dog noget spændt på antallet, for i foråret forinden havde fjorden for alvor været besøgt af muslingefiskerne, som i en lang periode havde skrabt på kryds og tværs af fjorden i en længere periode.

Kort før solopgang viste den første flok edderfugle sig, men de trak langt ude på fjorden, hvor de tilsyneladende, havde et andet mål denne morgen end jeg hade regnet med de ville have.Denne flok skulle også være, den første jeg så i lang tid, så jeg begyndte at blive lidt bekymret for om mine bange anelser, om muslingerne, holdt stik.
Bedst som jeg ligger der og ser på hvinænderne, der stadig trak bagfra, kom en enlig edderfugl, trækkende ude over fjorden. Ikke helt så langt ude som de første, men alligevel et godt stykke ude. I første omgang så det ud til at den ville trække forbi mig, men da den var på højde med mine lokkere, var det som om der gik et lyn igennem den. Om det var mine almindelige lokkere, eller om det var rotoranden, der med sine roterende vinger fik anden til at ændre mening ved jeg ikke, men da den kom ind over lokkerne, trak den helt klart efter rotoranden, som var placeret lige der hvor jeg allerhelst ville skyde. Dette blev edderfuglens død.

Sådan fortsatte det den næste time, pænt med hvinænder bag fra der ikke ville noget som helst, meget få edderfugle langt ude, plus et par enkelte edderfugle der lige som den første jeg nedlagde, kom lidt tættere på og derfor lod sig friste, af mine lokkere, hvorfor jeg trods alt fik tre edderfugle denne morgen.
Efter at omkring 40-50 edderfugle havde trukket forbi mig, så jeg ikke flere edderfugle denne morgen, og i mit stille sind, sendte jeg muslingefiskerne en ikke så pæn tanke, for normalt ville man kunne se 4-500 edderfugle sådan en morgen. Nu er der jo så heller ikke garanti for at der er en sammenhæng, da der kan være tusind andre forklaringer, men tanken var nærliggende.

Bedst som jeg ligger der, og er lidt ond i sulet, kommer en hvinand farende lige mod mig hvor den for fuld knald blæser ind over lokkerne. Hurtigt kommer jeg op, men jeg kommer ikke med den, hvorfor der efterfølgende er brændt to store fine huller i luften bag anden.
Æv, nu kom der endelig en hvinand for, og så var jeg ikke vågen. Nu stoppede trækket helt, og der var stort set ikke ænder i luften, kun enkelte ænder der trak lagt ude over fjorden, så jeg begyndte at overveje om jeg skulle til at pakke, men der var lidt kaffe på kanden, så jeg besluttede at blive der en halv time mere, om ikke så andet så bare for at ligge og dase på ryggen i prammen, inden der skulle til at laves forberedelser til nytårsaften.

Jeg havde vel lagt der i en små 10 minutter, da jeg hørte hvinandens karakteristiske vingeslag. Helt nede ved vandet små 75 meter ude kom en fin andrik lige mod mig. Den sagtnede farten lidt, og slog ind over lokkerne hvor den ikke opdagede hvad der ramte den.

Mens skyen af fjer fra anden stadig hang i luften, besluttede jeg mig for at pakke, dagen var fuldendt, om end tingene ikke havde flasket sig som forventet, men det forventelige i naturen er vel det uforventelige.