Edderfugle på træk 1. oktober 2004

Af: Claus Lind Christensen


Omkring jagt er der mange traditioner, en af dem som jeg er en del af er at min gode ven Brian og jeg skal mødes på ederfuglejagt 1. oktober og det hvor de jages på træk. Normalt mødes vi aftenen før, men da jeg havde et arrangement i firmaet aftenen før, så måtte vi mødes i løbet af natten, så vi kunne være klar til jagten startede.
Mit arrangement trak "lidt" ud så jeg var først hjemme ved tretiden og da alt var pakket var det bare med at komme af sted også selv om det betød at jeg ikke lige fik noget søvn den nat.

Efter nogen kørsel blev Mopa og pram i al hast smidt i vandet hvorefter det gik af sted for fuld fart ud mod området hvor Brian ventede på mig, og med hjælp af GPS en og den lyse nat, fandt jeg ham da også hurtigt, hvor han var i selskab med Thomas og Dan som også skulle ligge i området. Efter en kort snak begav Brian og undertegnede os længere ud i området, hvor vi havde udset os en plads, hvor ville ligge sammen på en vanddybde på ca. 2 meter et sted hvor jeg ofte havde set ederfuglene trække.

Denne jagt var første gang i år hvor jeg skulle lægge lokkerne ud på dybt vand hvor de lå i rækker af fire i hver, og da vinden var let og strømmen halvkraftig, var udlægningen ikke helt uproblematisk da der lige var noget som skulle friskes op siden sidste sæson, men med lidt arbejde kom lokkerne da på plads.

Lettere forpustet kom jeg på plads, hvor det faktisk ikke var så dårligt at få ryggen mod skamlen for blot at lige hvile kroppen lidt, men egentlig forventede jeg at trækket kunne starte når som helst, da ederfuglene oftest begynder at trække i det tidlige morgengry.

Her skulle jeg dog blive noget skuffet, for selv om lyset langsomt tog til, så viste ikke en eneste and sig på himlen, ikke hvad der er normalt for området.... Lidt efter solopgang kom de første ederfugle dog og de kom som de plejede, i flokke på 5 - 20 fugle helt nede ved vandet hvor en del af dem også kom ind over lokkerne, men kun i min side af lokkerne så inden Brian fik den første chance havde jeg fem fugle i prammen.

Så da fuglene åbenbart kun ville ind i min side blev vi hurtigt enige om at flytte lidt rundt så Brian kom til at ligge på den anden side af mig, hvilket da også hurtigt gav nogle ænder til ham, hvorefter vi løbende fik chancer begge to. Længe gik der heller ikke inden vi blev klar over at det ville blive et godt træk, så da vi havde fået tre hunner blev vi hurtig enig om at vi resten af dagen kun ville nedlæge hanner, da de var i klar overtal.


Brian arbejder i prammen

Foto: Claus Lind Christensen


Dette fik dog ende og igen var det Brian som ikke fik ænder da det var lige som om at de igen ville ind i min side for at lande i et hul der var mellem lokkerne, så da mine arme efterhånden var ved at være lidt trætte byttede vi ankertov, således at vi endnu engang fik byttet plads, hvilket gjorde at Brian igen fik chancer.


Edderfugle på vej ind

Foto: Claus Lind Christensen


Disse chancer udlod jeg dog at bruge geværet på da jeg efterhånden syntes det var tid for at bruge fotografiapparatet lidt, hvor det bl.a. lykkes at "ramme" disse fire hanner som gled ind over lokkerne.


Brian kommer sejlende i prammen

Foto: Claus Lind Christensen


Efter lidt tid fandt jeg igen geværet frem og det blev da også til lidt flere ænder, og da Brian havde motor på hans pram, var han da også ude for at sejle efter en del af dem da mine kontorarmene var ved at være lidt brugte, dovenskaben længe leve...


Paraden på stranden

Foto: Claus Lind Christensen


Hen ad middagstid valgte vi at pakke lokkerne sammen, dels fordi trækket var ved at dø ud men også fordi, vi syntes at vi havde fået nok ænder, så efter en vildtparade på stranden kunne vi køre hvert til sit efter en god 1. oktober.

Tak for en god dag Brian.