"De uheldige helte" på Skive og Nissum fjord 2003

Af: Thorsten Pedersen og Carsten Holm Clausen


Nissum fjord den 04.11.2003 og Skivefjord den 07-08.11.2003


Det hele startede med at jeg sendte Thorsten (muttley) en e-mail og spurte om ikke han havde lyst til, at have mig med på en tur på Limfjorden mod, at han så kunne komme med mig på Nissum fjord. Det var han. Så vi aftalte at mødes tirsdag den 4/11 2003 for at tage på Nissum fjord.
Vi aftalte at mødes et sted på vejen mellem Holstebro og Vemb for så sammen at kører til fjorden, Vinden var i vest og der var måske lidt rigeligt af den ca. 10 sek. m., men forholdene der ude var ikke truende på nogen måde. Vi havde håbet på at metrologerne havde ret med hensyn til at der ville være en del skyer og måske lidt regn, men det var faktisk skyfrit, øv!

Dagen forløb uden at vi fik en reel chance til ænder, Hvinænder var der mod forventning ikke mange af, men inde på reservatet ( Felsted kog ) var der en del krikænder og brunnakker, men de kendte denne dag godt hvor reservatgrænsen var og kom ikke i nærheden af os.

Så alt i alt var denne dag rent jagtlig en skuffelse og forløb uden de store oplevelser bortset fra Thorsten som måtte bruge ca. 1 1/2 på at få sine lokkere filtret ud. Det skal lige siges at det var første gang at, jeg ikke har haft ænder over lokkerne der ude, i den tid jeg er kommet der, det var jo lidt uheldigt at det lige skulle være denne dag, men sådan kan strandjagt også være.


Jafipram på vandet

Foto: Thorsten Pedersen


Torsdag d. 05-11 klokken ca. meget sent lykkedes det at få kontakt til Thorsten, så en aftale næste morgen kunne blive til. Vi skulle mødes i en lille by nord for Skive kl. 05.15. Da jeg først kom i seng kl. 01.00 efter at have pakket bil og trailer, hørte jeg aldeles ikke vækkeuret da det ringede kl.03.00, men jeg vågnede med et sæt ca. på det tidspunkt hvor vi skulle mødes, så jeg måtte ringe til Thorsten og beklage at jeg desværre havde sovet lidt for længe.

Thorsten var frisk så han spurgte om jeg kunne nå der op før solen fik øjne for så ville han vente på mig. Det mente jeg nu godt kunne lade sig gøre, så kan det ellers være at der var en der fik travlt med at komme i tøjet og af sted.

Efter at have kørt fra Skanderborg til skive på ca. en time fik Thorsten mig via mobilen guidet på rette vej til fjorden og kl. 06.30. sagde en grinende Thorsten ”go`morgen! vi har travlt”. Han havde lagt lokkere ud og gjort prammen kampklar, så nu var det bare om at få vadet der ud og få lagt mine lokkere ud og få mig placeret sådan, at vi kunne skyde over lokkerne begge to.

Vi blev lige klar da de første hvinænder begyndte at trække, men de kom ikke lige der hvor vi havde regnet med at de kom så det stod ret hurtigt klart for os, at vi lå det forkerte sted så efter lidt snak blev vi enige om at flytte.

Da Thorsten havde sine lokkere i et system med 5-6 lokkere på hvert lod var det ret hurtigt at få dem flyttet så han kunne ligge ude på spidsen af revet og jeg blev så liggende ved mine lokkere i læ af revet.

Det varede ikke længe før Thorsten havde fået de første to tre chancer og en enkelt and på tasken så han mente at jeg skulle flytte ud til ham og lade mine lokkere ligge (dumt) for kort tid efter lå der en 4-5 hvindænder mellem mine lokkere, da det var sket et par gange mere blev vi enige om at de skulle væk, så endnu engang for vi rundt og flyttede på lokkere mens ænderne kom susende om ørene på os, da vi endelig lå optimalt døde trækket ud øv, øv, og tre gange øv!!!!.

Thorsten mente nu at vi skulle tage der ud igen næste morgen og jeg kunne da bare blive og sove hos ham hvis det kunne lade sig gøre. Så da jeg ringede til min kone og fortalte om vores planer blev der lidt stille i den anden ende af røret, men det endte da med at, jeg fik konen overtalt.

Lørdag morgen var vi igen på revet denne gang lidt før og optimismen var stor da der var blevet overskyet i nattens løb og vinden havde taget lidt til fra øst. Da vi nærmede os revet kunne vi se at, der stod to andre jægere på revet, efter en kort snak viste det sig at de ville side på land med nogle få lokkere i vandkanten, som skjul brugte de en pram som lå på siden næsten i vandkanten.

Det forhindrede desværre os i at, komme til at ligge der hvor vi dagen i forvejen havde udset os, men vi fandt et rimeligt sted og fik lokkerne smidt ud næsten alle sammen godt 80 stk. da Thorsten igen havde lidt filter.

Det varede ikke længe før de første 3 hvinænder kom ind i lokkerne, det skete der nu ikke noget ved idet at både Thorsten og jeg skød forbi, kort tid efter kom en pæn flok ca. 20 hvinænder på hule vinger og landingsstellet slået ud ind, hvor af at vi fik en hver. Det var et flot syn med så mange hvinænder over lokkerne og det var da heller ikke de sidste, det blev til i alt fem hvinænder hvor af Thorsten skød de tre.


Parade

Foto: Carsten Holm Clausen


Jeg vil her til sige at udbyttet ikke på nogen måde afspejlede det antal hvinænder vi så denne morgen, for det var mange, og jeg er ikke i tvivl om at vi havde langt flere chancer, hvis vi havde ligget på det ønskede sted og ikke havde et par land jægere siddende i strandkanten nærmest uden dækning.

Jeg vil gerne takke Thorsten ( muttley ) for nogle rigtig hyggelige dage ved fjorden.


Jafipram på vandet

Foto: Thorsten Pedersen


Med strandjæger hilsen

Carsten Holm Clausen (CHC)